Den rådande kretsbristen har initierat investeringar och expanderingsplaner i kategorin miljardbelopp världen över. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ska investera 100 miljarder USD de kommande tre åren, och Intel ska både ta upp kontraktstillverkning igen och satsa 20 miljarder USD på fabriker i Arizona, USA. Diskussionen har även nått högsta politiska nivå, där både EU och USA diskuterar att ta hem kretstillverkningen till egen mark.

Taiwan tillsammans med världens största kontraktstillverkare, TSMC, står för en majoritet av all kretstillverkning i världen. Närmast efter återfinns Sydkorea tillsammans med Samsung. Nu presenteras en satsning om 450 miljarder USD i samarbete med 153 olika koreanska företag. Satsningen ska följa en plan över tio år, där stora summor ska gå till att både expandera existerande anläggningar och bygga nya.

Major global competitors are pressing ahead with massive investment to be the first to take the future market. – President Moon Jae-in

Resten av världens stora investeringar har inte gått obemärkt förbi, och kommenteras även av sydkoreanska presidenten Moon Jae-in, under ett tal rörande landets nästa satsning. Den övegripande planen är att anlägga vad de kallar ett “K-semiconductor belt”, som ska sträcka ut sig söder om Seoul och samla hela industrin, från tillverkare till leverantörer. För att knappa in på andra globala ledare inom industri ska koreanska staten bland annat godkänna skattelättnader och säkra tillgång till vatten.

I spetsen för satsningen återfinns Samsung, som ska investera 151 miljarder USD samt minnestillverkaren SK Hynix med 97 miljarder USD. Det är utöver de mångmiljardbelopp båda bolag redan åtagit sig, där Samsung redan påbörjat en tillbyggnation av halvledarfabriken i Pyongtaek.

Läs mer om kretstillverkning: