Tillverkningstekniska framsteg är en nyckelkomponent i att skapa mer avancerade och energieffektiva kretsar, något som i allra hösta grad nyttjas för grafikkretsar och processorer. Det är däremot ingen dans på rosor att utveckla de nya noderna, där både forskning och tillverkning är sammanlänkade med höga kostnader.

Med anledning av detta avslutade kretstillverkaren Globalfoundries år 2018 jakten på krympta noder och utvecklingen av 7 nanometer. Det fick den forne ägaren AMD att skifta fokus till TSMC:s dito. I Ryzen-processorer baserade på Zen+ använder AMD just Globalfoundries 12 nanometer, men avtal mellan företagen håller kvar de äldre tillverkningsteknikerna även hos mer moderna modeller. Nu pekar omförhandlade avtal på att AMD fasar ut Globalfoundries till 2024.

Sedan 2019 har AMD och Globalfoundries enats om att till och med år 2024 köpa kretsar respektive avsätta motsvarande tillverkningskapacitet, men de exakta villkoren för perioden 2022–2024 spikas först nu. Under de kommande tre åren åläggs AMD att köpa kretsar för 1,6 miljarder USD, alternativt betala en del av summan om den reserverade tillverkningskapaciteten inte utnyttjas.

Det tidigare avtalet tvingade AMD att använda Globalfoundries åldrande tekniker för all tillverkning på 12 nanometer eller större, men nu försvinner detta krav, som exempelvis gjort sig påmint i I/O-delar hos Ryzen- och Epyc-processorer. AMD kommer inte nödvändigtvis att ha behov eller möjlighet att använda äldre tillverkningstekniker med mer moderna och högpresterande kretsar, men steget antyder att samarbetet i allra högsta grad avrundas för att inte förnyas efter den 31 december 2024.

Huruvida AMD kommer att nyttja den reserverade tillverkningskapaciteten fullt ut återstår att se. Eftersom efterskalven från den pågående kretsbristen väntas hänga kvar åtminstone till nästa år, är det inte osannolikt att företaget exempelvis håller liv i äldre processorarkitekturer som på ett eller annat sätt kan nyttja teknikerna som står till buds.

Källa: AMD via Anandtech

Läs mer om AMD: