I en graf som cirkulerar på nätet framgår att Apples Airpods genererat lika stora summor i omsättning under 2020 som Nvidia och AMD sammanlagda. Den är märkt med Stats Panda, men vid närmare efterforskning kommer uppgifterna i grunden från analytikern Kevin Rooke.

uxewtkg5ccx61.png

Siffrorna är baserade på bland annat de olika bolagens kvartalsrapporter. Apple listar inte Airpods som en egen kategori, utan de ingår i vad de klassar som "Wearables, Home and Accessories". Siffrorna är således inte exakta, utan en kvalificerad gissning baserad på omsättningen för kategorin och försäljningsrapporter för specifikt Airpods.

Det är däremot inte osannolika siffror, då Airpods beräknas ha sålts i miljontals exemplar. Under 2019 beräknar analytiker att Apple ska ha sålt cirka 60 miljoner enheter, med en prognos om fördubbling under 2020.

Använder du Airpods, och i sådant fall vilken generation?