Världens starka beroende av asiatiska kretstillverkare som Samsung och TSMC har det senaste året blivit mer uttalat än tidigare. I både EU och USA bubblar därför idégrytan med förslag på att minska beroendet och flytta kretstillverkningen till hemmaplan, en strategi som ser ut att gå bättre för den senare aktören, även om EU fått erbjudande signerat Intel.

Den branschledande kontraktstillverkaren TSMC planerar exempelvis att öppna fem kretsfabriker i USA, medan den amerikanska regeringen talar om stora investeringar för att i högre utsträckning producera inom landets gränser. Nu skriver Reuters att senatorer inom kort väntas presentera ett förslag för att snabbstarta den inhemska produktionen genom investeringar på 52 miljarder USD, motsvarande 433 miljarder kronor. Ärendet följer upp den blocköverskridande målsättning om att investera 50 miljarder USD på kretstillverkning, som var på tapeten för en månad sedan.

Vid tillfället framkom delade åsikter, något förslaget sannolikt hittat kompromisser för. Reuters rapporterar dock att det i skrivande stund inte finns några undertecknade avtal som förklarar exakt hur pengarna kommer att användas. Om förslaget bifalles blir det stora beloppet del i en pott på 110 miljarder USD, som ska räcka för att ta upp kretskampen mot Kina de närmaste fem åren. Målet är att ta kontroll över avancerad kretstillverkning och säkra leverantörskedjor.

There is an urgent need for our economic and national security to provide funding to swiftly implement these critical programs. The Chinese Communist Party is aggressively investing over $150 billion in semiconductor manufacturing so they can control this key technology

Det utkast som Reuters tagit del av förkunnar däremot att 39 miljarder USD bör läggas på forskning och utveckling samt produktion, medan 10,5 miljarder istället vigs åt att starta igång program och forskningsprojekt kopplade till krets- och halvledarteknik. I samma utkast står att läsa att det anses som brådskande att få igång en mer lokal produktion och kompetens, och att även Kina investerar stora pengar för vidare utveckling.

Läs mer om stora investeringar: