Kretsbristen är idag inte ett dagsfärskt fenomen, men i takt med att den skrala tillgången spridit sig utanför den smala nischen av datorhårdvara av senaste snitt, har ämnet blivit högaktuellt i såväl politiken som bland allmänheten. En kombination av extra hög efterfrågan, begränsad tillverkningskapacitet och omskyfflade köer i orderböckerna, är stora faktorer i den rådande situationen.

Därför är elektronikhyllorna tomma – kretsbristen förklarad

Bortsett från grafikkort och nya spelkonsoler har dock den svenska elektronikmarknaden inte sett stora påverkningar av bristen. En del i detta är att tillverkare exempelvis kunnat förlita sig på befintliga komponentlager. Kategorier som bärbara datorer har därtill sett en omprioritering av tillgängliga resurser från det enklaste segmentet till högmarginalprodukter – något som gör större avtryck i fattigare länder. Nu rapporterar Wired att samtliga marknader går högre skärmpriser till mötes.

Det är det amerikanska marknadsanalyserande företaget NPD som berättar att större TV-apparater har stigit med 30 procent de senaste månaderna, jämfört med priserna från förra sommaren. TV-apparater är bara första anhalten och framöver väntar enligt uppgift andra skärmbestyckade enheter, som bärbara datorer och surfplattor. Under skalen av LCD- och OLED-paneler finns precis som hos all annan elektronik en uppsättning integrerade kretsar, och således är även den annalkande situationen kopplad till kretsbristen.

De stigande nivåerna härrör från högre priser för de nödvändiga kretsarna, prisjusteringar som passerar genom tillverknings- och återförsäljarled för att landa hos slutkund. Kretsar i enheter som TV-apparater kräver inte det senaste snittets tillverkningsteknik, men Wired förklarar att de äldre noderna är fullbelagda och att tillverkarna inte lägger resurser på att utöka kapaciteten – expansionsarbetet sker vid anläggningar för nyare tekniker.

I samtal med Wired påstår elektronikåterförsäljaren Monoprice att de inte kommer att höja priserna, men att uteblivna kampanjer är en möjlig följd. Huruvida sådana lösningar anammas av svenska återförsäljare får framtiden utvisa, vilket också gäller de eventuella nya prisnivåerna och bristens utsträckning i tid. Branschkännare har det senaste året flyttat fram prognoserna och skral tillgång hela året framställs på många håll som sannolikt, med efterskalv under 2022.

Läs mer om gapande lagerhyllor: