Det stormar kring kryptovalutor, och USA är de senaste att ta plats i diskussionen. Nu presenteras ett nytt förslag till skattelagstiftningen som innebär att alla transaktioner med kryptovalutor som överstiger ett värde av 10 000 USD måste rapporteras till USA:s federala skattemyndighet (IRS).

Förslaget är del av ett större förslag framtaget av Biden-administrationen, där de över en tioårsperiod önskar investera 80 miljarder dollar i amerikanska skattemyndigheter. För närvarande behandlar amerikanska centralbanken och USA:s finansdepartement kryptovalutor som en spekulativ tillgång, likt exempelvis guld eller konst. Grunden till det är att kryptovalutor inte varit ett särskilt tillgängligt eller smidigt betalsätt, delvis på grund av hastiga förändringar i värde.

Utöver rapportering av större transaktioner föreslås det att även depåbanker med kryptovalutor ska rapportera till IRS gällande ränta, utdelning och mäkleri. USA har sedan tidigare problem med sitt skattegap och USA:s finansdepartement varnar för att svårigheter kring spårning av transaktioner med kryptovalutor underlättar skatteflykt.

Finansdepartementet får medhåll i frågan av amerikanska centralbankens chef Jerome Powell, som menar att kryptovalutor utgör risker för landets ekonomiska stabilitet. Han anser att en ökad reglering kan vara rättfärdigad och att myndigheter måste införa lämpliga regelverk i takt med att tekniken utvecklas.

Högre transparens för transaktioner med kryptovalutor efterfrågas även av både USA:s brottsbekämpande organ och IT-säkerhetsexperter. De menar att bristen på insyn i transaktioner är en bidragande faktor till att cyberattacker och utpressning med ransomware fortgår.

De nya lagstiftningarna är tänkta att ge amerikanska myndigheter större insyn i skattefrågor och förslaget uppskattar att skattegapet skulle kunna minskas med 10 procent om det antas.

Läs mer om kryptovalutor: