När användare med Google-konton använder Googles produkter eller vissa funktioner i Android lagras informationen i en slags tidslinje för aktivitet. Det handlar om allt från sökningar i Google Maps till frågor ställda till röstassistenten med en Google Nest. Det samlar alltså en mängd potentiellt känslig data på en plats.

För att öka användares säkerhet har nu Google infört möjligheten att lösenordsskydda sin samling aktiviteter genom att aktivera extra verifiering i inställningarna för "Mina Aktiviteter", för att Google ska kontrollera identiteten innan användare ges tillgång till historiken.

2021-05-24 16_53_33-Google – Min aktivitet.png

Det är dock bara historiken i specifikt "Mina Aktiviteter" som lösenordsskyddas. Det gäller inte i individuella applikationer, som exempelvis historik i Google Chrome. Inställningen ska ha tillkommit huvudsakligen för att skydda integriteten hos användare som delar fysisk enhet med andra.

Den nya inställningen går att ändra på Googles webbplats genom den här länken.

Läs mer om Google: