Bristen på kretsar har nått högsta politiska nivå, där USA, EU, Kina, Sydkorea och taiwanesiska TSMC sammantaget gått ut med satsning om närmare en biljon dollar – och mycket talar för att mer är på gång. I fallen USA och EU handlar det om att flytta hem delar av tillverkningen, i syfte att inte ligga helt i händerna på asiatiska aktörer.

Det är mot bakgrund av detta som världens tredje största kontraktstillverkare, Globalfoundries, är på väg till börsen och bolaget kan komma att värderas mycket högre än först väntat. Nu rapporterar Bloomberg att Globalfoundries är i samtal med investmentbanken Morgan Stanley om att värdera bolaget till 30 miljarder dollar till den kommande börsnoteringen. Tidigare uppgifter har talat om att Globalfoundries ögnade en värdering om 20 miljarder dollar och börsnotering till slutet av året.

Globalfoundries är precis som namnet antyder en aktör med kretsfabriker spridda över hela världen. I Singapore finns fem fabriker, vilket är ett resultatet av bolagets förvärv av Chartered Semiconductor år 2009. Vid sidan om dessa är tre fabriker förlagda i USA i delstaterna New York och Vermont, medan den fabrik som ursprungligen tillhörde AMD ligger i Dresden, Tyskland.

Att Globalfoundries har fabriker spridda världen över gör kontraktstillverkaren en särskilt intressant aktör. Det här gäller inte enbart framtida investerare utan även USA och EU, vilka är beredda att ösa pengar på företag för att få en större andel inhemskt tillverkade kretsar. Att Globalfoundries redan har globalt etablerade leveranskedjor skulle kunna vara till dess fördel.

Något som talar emot Globalfoundries är att de upphört att aktivt utveckla och investera i mer avancerade tillverkningstekniker. Istället ställde bolaget om till att fokusera på äldre noder och specialisera dessa för olika ändamål. Globalfoundries har dock lämnat öppet för att återuppta arbetet med 7 nanometer, något som möjligen kan bli fallet med kapitaltillskottet en börsnotering skulle innebära. Idag är Globalfoundries mest avancerade nod 12/14 nanometer.

Globalfoundries är resultatet av ett partnerskap mellan AMD och Förenade Arabemiratens statligt ägda bolag Mubadala Investment Company, som då gick under namnet Advanced Technology Investment Company (ATIC). Initialt var parterna jämbördiga ägare med 50 procent av bolaget vardera, men med åren har AMD sålt av alla sina andelar och har inte längre Globalfoundries som exklusiv partner för tillverkning. Till år 2024 ska AMD helt ha fasat ut kretsar tillverkade hos Globalfoundries.

Mer läsning: