I november 2020 avslöjade Danmarks Radio (DR) att amerikanska underrättelsetjänsten NSA spionerat på svensk och dansk försvarsindustri. Det handlade bland annat om avlyssning av Saab och danska försvarskoncernen Terma. Skandalen kom till ljuset efter att en anställd på Forsvarets Efteretningstjeneste (FE) upptäckt att NSA utnyttjat det dansk-amerikanska samarbetet genom att olovligt nyttja fiberoptiska kablar i ett datacenter på Amager.

När det första avslöjandet gjordes framgick endast spionaget mot försvarsindustrin, men nu har nya uppgifter klargjort att spionaget var betydligt mer omfattande. I en stor granskning ledd av DR i samarbete med SVT och andra europeiska medier framgår att NSA med hjälp av FE även avlyssnat svenska politiker.

DR har genom källor fått tillgång till information om en hemlig rapport med kodnamnet "Dunhammer" som bekräftar att NSA avlyssnat flera europeiska politiker via samma fiberkablar, däribland från Sverige, Norge och Tyskland. Informationen ska vara bekräftad av nio källor med åtkomst till hemligstämplade dokument från FE, där en majoritet även bekräftat att högt uppsatta svenska tjänstemän och politiker var måltavlor.

Rapporterna som analyserats behandlar år 2012 och 2014, men exakt vilka svenska politiker och när de avlyssnats framgår inte. Bland de namngivna europeiska politikerna finns däremot Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Tysklands före detta finansminister Peer Steinbrück. Till SVT meddelar båda parter att de inte ska ha känt till att de avlyssnats förrän nu.

Enligt DR ska däremot danska försvarsministern Trine Bramsen ha vetat om spionaget kopplat till "Dunhammer", men valt att undanhålla informationen. Efter händelserna i slutet av 2020 fördes samtal med både Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) och norske försvarsministern Frank Bakke-Jensen. Båda nekar till att ha delgivits någon information om spionaget.

I dag så begränsar jag mig till att säga att vi har krävt full information om de här sakerna som rör svenska medborgare, svenska företag, svenska intressen. Och nu får vi se hur det politiska svaret blir från dansk sida – Försvarsminister Peter Hultqvist

I en intervju med SVT avstår Hultqvist från att kommentera fallet i detalj, men meddelar att händelserna tas på allvar och att han krävt svar från Danmark kring huruvida deras system eller plattformar använts för spionage. Danmarks försvarsminister har meddelat att Danmarks regering inte kan spekulera i medias uppgifter, men att "systematisk avlyssning av nära allierade är oacceptabelt".

Svenska försvarsdepartementet har inlett en krishantering tillsammans med de andra nordiska länderna. Enligt utrikesminister Ann Linde (S) har även hon och Hultqvist kontinuerlig kontakt i frågan på grund av dess utrikespolitiska betydelse.