Med protokollet NVM Express och PCI Express-kommunikation har SSD-enheter tagit stora skutt i läs- och skrivprestanda, som idag låter konsumentlagring skyffla över 7 GB data per sekund. Vid sidan av detta lever gränssnittet och protokollet SATA som i allra högsta grad fortfarande används för mekaniska hårddiskar, men också för enklare SSD-enheter av 2,5-tumstyp.

Sistnämnda kategori ligger sedan många år och nöter på SATA-protokollets teoretiska övre gräns, men i sinom tid kan även hårddiskar nå dit. Nyligen framkom att hastigheten är 524 MB/s för Seagates tvåarmade Exos 2X14-hårddisk, en teknik som framöver spås bli nödvändig i takt med att lagringsenheterna växer. Nu presenteras generation två av NVM Express, där den kanske största nyheten är att även mekaniska hårddiskar inkluderas, vilket kan vara början på slutet för anrika SATA.

  • The ZNS specification provides a zoned storage device interface that allows the SSD and host to collaborate on data placement. ZNS permits data to be aligned to the physical media of the SSD, which improves the overall performance and cost while also increasing the capacity that can be made available to the host.

  • The NVMe Key Value (NVMe-KV) Command Set provides access to data on an NVMe SSD namespace using a key as opposed to a logical block addresses. The NVMe-KV command set allows users to access a variable sized value (e.g., an object) using a key without the overhead of the host maintaining a translation table that defines an object as a sequence of logical block addresses.

  • Rotational media support has been added to enable use of NVM Express by Hard Disk Drives (HDDs). This includes updates to features, management capabilities and other enhancements required for HDD support.

  • NVMe Endurance Group Management enables media to be configured into Endurance Groups and NVM Sets. This exposes granularity of access to the SSD and improved control.

  • The NVMe 2.0 specifications also maintain backwards compatibility with previous NVMe architecture generations.

På webbplatsen för NVM Express listas nyheterna i korthet i bloggsektionen, där hårddiskarna enligt den uppdaterade standarden alltså välkomnas till kommunikation över PCI Express. Det lär dock dröja flera år innan tillverkare av hårddiskar och moderkort väljer att omfamna detta till fullo och erbjuda en gemensam grund för lagring.

Därtill ger den nya standarden mer kontroll över anslutna lagringsenheter, men omdaningarna är inte så stora att kompatibilitet med äldre hårdvara och NVM Express-protokoll bryts. För den som vill grotta ned sig i detaljer finns ett flertal matiga PDF-filer att hämta genom NVM Express-webbplatsen.