När IBM ville sluta med kretstillverkning och inte hittade en köpare vände de sig till Globalfoundries, som tog över fabrikerna och därtill fick en betalning om 1,5 miljarder dollar av IBM. I avtalet ingick att Globalfoundries skulle utveckla spjutspetstekniker (eng. bleeding edge) för användning av IBM för dess Power-processorer. Det här är åtaganden IBM menar att Globalfoundries inte hållit, varpå de nu stämmer bolaget på 2,5 miljarder dollar.

Samtidigt överförs tusentals patent relaterade till halvledare till Globalfoundries, som även blir exklusiv tillverkare av IBM:s serverprocessorer för de kommande tio åren. Det långsiktiga samarbetet innebär även att bolaget åtar sig att tillhandahålla tillverkningstekniker på 22, 14 och 10 nanometer under perioden. – Utdrag från SweClockers nyhetsrapportering, den 20 november år 2014

Det första åtagandet från Globalfoundries sida var att färdigställa IBM:s 14-nanometersteknik, ett löfte som tillverkaren levererade på och som sedermera användes av IBM för processorfamiljen Power 9. Nästa steg var tänkt att bli 10 nanometer, men Globalfoundries valde att hoppa över denna teknik till förmån för mer avancerade 7 nanometer. Ett beslut som IBM accepterade, enligt Globalfoundries.

Sommaren år 2018 gick Globalfoundries ut med att de upphört med utvecklingen av 7 nanometer. Anledningen var att bolaget inte såg det finansiellt gångbart, då de låg långt efter TSMC och Samsung vilka med sina ekonomiska muskler investerade mångfaldigt mycket mer i sina motsvarande 7-nanometerstekniker. Istället sadlade Globalfoundries om och investerade i äldre tekniker, och att skräddarsy dessa efter kunders önskemål.

Som resultat av beslutet vände sig IBM till Samsung. Enligt Globalfoundries själva var det här till IBM:s fördel, då Samsung både låg före Globalfoundries i utvecklingen av 7 nanometer och att IBM kunde köpa kretsar till "en bråkdel" av vad Globalfoundries hade behövt begära med en motsvarande teknik. Det är häri IBM:s anklagelse om kontraktsbrott grundar sig.

We fulfilled our obligations, and they’re doing better than they would have with us. [...] Two years later, they come out of the woodwork, and we get this complaint coming from this law firm in New York. – Saam Azar, chefsjurist på Globalfoundries

Enligt Globalfoundries var IBM väl medvetna om argumenten när de tog beslutet att förlägga tillverkningen hos Samsung istället för Globalfoundries. Vidare talar Globalfoundries om att de båda parterna inte kommunicerat om avtalet sedan dess och menar på att stämningen nu kommer som en blixt från klar himmel. Som svar på detta har företaget lämnat in en ansökan om att domstolen ska lägga ned ärendet.

This lawsuit is yet another attempt by GlobalFoundries to cover up its fraud and deliberate breaches of contract in failing to fulfill its legal obligations to IBM, including the development and supply of high-performance semiconductor chips. IBM contributed $1.5 billion to GlobalFoundries to supply the next generation of chips, and GlobalFoundries utterly abandoned IBM as soon as the final payment was received and sold off assets from the deal for its own enrichment. IBM welcomes the opportunity to seek the recovery of the substantial damages it is due.

I ett uttalande till EE Times berättar IBM att Globalfoundries försöker släta över sitt "bedrägliga och medvetna" kontraktsbrott, där de inte uppfyllt sina juridiska skyldigheter. Vidare menar IBM att de lämnades i sticket så snart den sista betalningen gjorts till Globalfoundries, samt att motparten sålde av tillgångar kopplade till avtalet för att berika sig självt. Globalfoundries å sina sida menar att hela beloppet, 1,5 miljarder dollar, gick till utveckling och att bygga upp kapacitet för 14 nanometer.

Jim McGregor, analytiker hos Tirias Research, konstaterar att IBM:s timing sammanfaller med att Globalfoundries har ett ekonomiskt gynnsamt år bakom sig. Han menar också att Globalfoundries i ett scenario där de fortsatt eftersträvat spjutspetstekniker hade gått med förlust, inte varit konkurrenskraftigt och att detta också hade varit till IBM:s nackdel.

Även om Globalfoundries beslut går att motivera pekar McGregor på att IBM gör ett legitimt anspråk med sin stämning, förutsatt att avtalet mellan parterna inkluderade att Globalfoundries skulle ta fram en mer avancerad teknik än 14 nanometer. Detta då IBM utöver 1,5 miljarder dollar tillhandahöll Globalfoundries med såväl fabriker som tillgång till intellektuell egendom.

Kollegan Kevin Krewell stämmer in i kören och berättar att Globalfoundries sannolikt hade varit i en svår ekonomisk sits om de fortsatt arbetet med 7 nanometer, då betydligt större aktörer som Intel och Samsung har stött på sin beskärda del av problem med sina respektive tekniker. Även om Krewell förstår Globalfoundries beslut menar han att en domstol bör följa kontraktslagar.

Inom en inte allt för avlägsen framtid väntas Globalfoundries blir börsnoterat och hoppas plocka in 30 miljarder dollar. Än så länge är många detaljer höljda i dunkel och då inte minst vad exakt bolaget avser göra av kapitaltillskottet. Sannolikt är att pengarna ska användas till att bygga ut bolagets kapacitet för att möta den globala efterfrågan på kretsar.

Läs mer: