Den rådande kretsbristen slår mot alla industrier och har fått länder i väst att inse vikten av att inte vara helt beroende av produktion i Asien. Under våren stod det klart att USA:s president Joe Biden ville investera 50 miljarder i inhemsk kretstillverkning och det dröjde inte länge innan senatorer från både Demokraterna och Republikanerna slöt upp bakom förslaget.

Efter långa förhandlingar över partigränserna har amerikanska senaten röstat igenom lagförslaget US Innovation and Competition Act (USICA), vilket inkluderar ett investeringspaket om 54 miljarder dollar eller i runda slängar 445 miljarder kronor. Pengarna ska gå till att bygga ut den inhemska tillverkningen av kretsar och telekomutrustning, varav 2 miljarder öronmärks för kretsar till bilindustrin. Vid sidan om detta finns ytterligare 190 miljarder dollar för andra investeringar inom teknik och forskning.

Med röstsiffrorna 68-32 gick lagförslaget USICA igenom med en bred majoritet och skickas nu vidare till representanthuset, som också måste godkänna förslaget innan det kan skrivas under av Joe Biden och bli lag. Det är också möjligt att representanthuset vill göra ändringar, vilket i sådana fall innebär att lagförslaget går tillbaka till senaten som åter får rösta om det.

Det är i nuläget inte känt när representanthuset röstar om lagförslaget.

Källa: Reuters

Läs mer om ämnet: