För mer information och bilder på datorn samt information om vad det elfte budordet är, se HardForums.