Fler bitar per minnescell är en metod för att i SSD-sammanhang vrida upp lagringsdensiteten och det senaste tilltaget som finns att köpa heter Quad-Level Cell och förkortas QLC. Detta höjer lagringsdensiteten med en tredjedel ställt mot Triple-Level Cell (TLC) – men inte utan baksida. Minneskretsar har en begränsad livslängd och med fler bitar per cell slits de snabbare. Därtill sjunker ofta prestandan medan komplexiteten ökar drastiskt med fler bitar. Från TLC till QLC görs klivet från 8 till 16 olika spänningsnivåer för att representera värdena.

I expect that transition [from QLC to PLC] will be slower. So maybe in the second half of this decade we are going to see some segments starting to get 5 bits per cell. – Siva Sivaram

Nästa steg är Penta-Level Cell (PLC), något både Kioxia och Western Digital arbetar på sedan åtminstone år 2019. 32 spänningsnivåer och förstärkt påverkan på prestanda och livslängd följer med detta, men nu menar Western Digital att det dröjer innan PLC-lagring når marknaden. Bolagets strategiansvarige Siva Sivaram menar att övergången från QLC till PLC väntas vara långsam, och att de första enheterna dyker upp någon gång under andra halvan av decenniet – år 2025 och framåt.

Med lång utvecklingstid är det inte omöjligt att tekniker för att förlänga livslängden implementeras. Tekniken kallad Twin Bics Flash är ett sådant exempel som Kioxia visade mot slutet av 2019 och då förklarade som ett mer hållbart alternativ till QLC-minne. Vid tillfället var tekniken i forskningsstadiet, men redan då exemplifierades användningen i PLC-applikationer.

The incremental gain is not quite as much when we are going from 4 to 5 bits on the same cell, so you are getting [25%]. To get that gain you are sacrificing a lot, you need additional redundancy, additional ECC, so the net gain supposed to the performance loss may not be quite as desirable. – Siva Sivaram

Sivaram menar att ett utdraget skifte skiftet beror på att den lägre procentuella ökningen i lagringsdensitet inte lockar när nackdelarna kräver mer redundans och felkorrigering. Istället tror Sivaram att de kommande två åren innebär ett uppsving för QLC-lagring, som hittills levt sida vid sida med TLC. De nya teknikerna debuterar i regel först för företag, varför konsumenter sannolikt får vänta en bra stund innan PLC-baserade enheter finns tillgängliga för den breda massan.

Källa: Tom's Hardware