Hösten 2020 kom det oväntade beskedet att Nvidia avsåg förvärva ARM för 40 miljarder USD och det dröjde inte innan kritiken flödade in. Praktiskt taget alla företag i teknikvärlden är på ett eller annat sätt beroende av ARM, varför dessa snabbt ifrågasatte affären och på förhand räknade med att den skulle stöta på patrull hos konkurrensmyndigheter.

I början av året inledde den Storbritanniens konkurrensmyndighet Competition and Markets Authority (CMA) en utredning, men kördes senare över av regeringen på grunder om nationell säkerhet. Vilka de nationella säkerhetsskälen är framgick inte, men en möjlighet är att regeringen ser att värde i att en inom teknikvärlden så betydelsefull aktör som ARM förblir brittiskt. ARM är sedan grundandet baserat i Storbritannien och ägs i dagsläget av japanska Softbank.

If Arm has an independent future, I think you will find there is a lot of interest from a lot of the companies within the ecosystem, including Qualcomm, to invest in Arm. We will definitely be open to it, and we have had discussions with other companies that feel the same way. That's the reason it's a logical conclusion for us, and for many other companies, that to invest in a strong and independent Arm is probably the best for everyone. – Cristiano Amon, tillträdande VD på Qualcomm

Qualcomm-Cristiano-Amon.jpg

Om affären blir avblåst är det sannolikt att Softbank vill ta ARM till börsen, men nu gör Qualcomms tillträdande VD, Cristiano Amon, uttryck för att de kan investera i ARM om Nvidias affär stoppas av konkurrensmyndigheter. Qualcomm har i sådana fall inte för avsikt att göra det på egen hand, utan vill kroka arm med andra tungviktare i branschen. I The Telegraphs rapport nämns Tesla och Amazon vid namn, men sannolikt ingår även företag som Apple, Samsung, Mediatek och många fler.

Syftet med en sådan affär vore att säkra ARM:s oberoende. Företagets affärsmodell går ut på att licensiera ut arkitekturer till andra aktörer, som bygger kretsar kring dessa. ARM:s lösningar är mest kända för att ligga till grund för praktiskt taget alla systemkretsar i mobiltelefoner, men används idag i det mesta som kan klassas som elektronik. Fjärde kvartalet 2020 levererades 6,7 miljarder kretsar baserade på ARM:s arkitekturer.

Läs mer om Nvidias förvärv av ARM: