Det råder brist på datorkomponenter av flera slag, särskilt grafikkort. Bristen på grafikkort tillskrivs flera orsaker, bland dem självklart den vid det här laget ökända kretsbristen, coronapandemin och en ökning i brytning av kryptovalutor. Den skyhöga efterfrågan har fått priserna att skjuta i höjd och lett till rekordsiffror för både AMD och Nvidia.

I en färsk rapport från Jon Peddie Research analyseras specifikt kryptovalutors påverkan i relation till försäljningssiffror. Under första kvartalet 2021 beräknas 25 procent av alla grafikkort från partnertillverkare (AIB) ha gått till miners. Det motsvarar cirka 700 000 grafikkort till ett värde om 500 miljoner USD.

Analysfirman har studerat så kallad attach rate mellan partnertillverkares grafikkort och datorer, alltså försäljningen av dessa grafikkort i relation till försäljningen av datorer. Förhållandet mellan de två har procentuellt tickat nedåt sedan 1980-talet, fram till att kryptovalutor klev upp på scen år 2014.

More recently, we watched the attach rate drop to 25% and recently jump up to 50%. We calculate the mining use of AIBs as the difference between the trending normal attach rate and the current rate. The assumption being that miners have dedicated rigs and do not buy a PC to build a mining system. For the most part, that is true; however, some amateurs buy PCs for mining.

Under den senaste tiden har förhållandet förändrats hastigt, från att först ha sjunkit till cirka 25 procent har det sedan klivit upp till 50 procent. Enligt rapporten är mining drivande i den stora ökningen, eftersom att de anläggningar som bryter kryptovalutor inte är i något behov av många enskilda datorer utan istället köper stora mängder grafikkort. Prognosen tar inte hänsyn till privatpersoner som bryter kryptovalutor i mindre skala.

Trenden är mycket snarlik perioden 2016–2018, som även då drevs av miners behov. När stora mängder grafikkort köptes upp skapades en falsk bild av efterfrågan. Tillverkare ökade produktionen, men när intresset svalnade mättades marknaden snabbt. Både tillverkare och återförsäljare stod med stora lager, samtidigt som begagnatmarknaden svämmade över med billiga begagnade grafikkort.

För tillfället är det bland annat Ethereum som miners investerar i hårdvara för att bryta, en kryptovaluta som närmar sig en övergång från prestandatörstiga proof-of-work till proof-of-stake. Det finns dessutom ett övergripande problem med scalpers, som köper stora mängder komponenter för att sälja vidare. Jon Peddie varnar för att en kombination av detta återigen skapar en inkorrekt bild av efterfrågan och riskerar att återupprepa samma scenario.

Crypto-Bots-003.png

Den rådande kretsbristen förändrar dock läget jämfört med sist. Det är inte enbart grafikkort som nyttjar de kretsar som tillverkas och det finns en begränsad tillverkningskapacitet. Trots de massiva resurser som satsas världen över på kretstillverkning kvarstår faktum att det saknas kapacitet för att överfylla lager på samma vis som tidigare mining-hysteri.

Kretsbristen har dessutom pågått tillräckligt länge för att skapa en i grunden högre efterfrågan hos vanliga konsumenter. Sammantaget skulle det kunna mildra effekterna för överfyllda lager, även om risken kvarstår.