Efterfrågan på grafikkort har som bekant varit mycket hög sedan AMD och Nvidia under hösten 2020 lyfte täcket av de nya serierna Radeon RX 6000 respektive Geforce RTX 3000. Utbudet har dock inte tillnärmelsevis räckt för att möta efterfrågan, med höga priser och månadslånga köer som följd. Vid sidan av spelintresserade har miners lagt vantarna på en stor andel av korten, där dessa kryptobrytande aktörer köpte 25 procent av volymerna första kvartalet 2021.

Nu antyder Asrock att intresset för att i Kina köpa grafikkort i mining-syfte är på nedgång och att lägre priser på grafikkort väntar. Detta rapporterar branschtidningen Digitimes, som tagit del av Asrocks prognoser för framtiden. Tillverkarens finanser har trots kretsbrist ökat stadigt de senaste kvartalen, och utvecklingen förutspås följa det inslagna spåret.

ASRock expects its sales to grow sequentially in the third quarter, despite component shortages and dropping graphics card prices amid shrinking demand from China's cryptomining sector[...]

[...]ASRock's motherboard shipments are being undermined by shortages of Intel and AMD CPUs and the issue is unlikely to improve until the fourth quarter, said the company. AMD's GPUs have also been in tight supply since early 2021, but shipments will improve starting the second half, with capacity adjustments and increasing supply of substrates.

Bristen på komponenter och kretsar uppges fortsätta även under årets tredje kvartal, vilket är i linje med uppgifter från andra aktörer. Trots detta påstås att AMD:s grafikkort ska säljas i större volymer under årets andra hälft, vilket är glädjande nyheter för den som letar grafikhårdvara. Den nämnda prissänkningen för grafikkort gäller till synes oavsett kort, men det återstår att se om produkterna då närmar sig de med dagens mått fantasilåga riktpriserna.

Därtill finns en möjlighet att prissänkningar sammanfaller med ett bredare utbud på begagnatmarknaden, om kryptobrytare väljer att pensionera delar av systemen. Avslutningsvis kan tilläggas att Asrocks uttalande inte bör ses som en garanti på att tillgången på grafikkort blir god under året, eftersom efterfrågan fortsatt är mycket hög och produktionsmöjligheterna begränsade.

Läs mer om grafikkort: