Bristen på kretsar drabbar både teknikintresserade entusiaster och hela industrier, inte minst datorkomponenter av alla dess slag. Kretsbristen diskuteras på högsta politiska nivå och stora aktörer som TSMC, Samsung och Intel öser pengar över nya fabriker och investeringar för att öka kapaciteten. Det tar dock flera år innan de projekten står färdiga och flera stora aktörer siar om att bristen håller i sig till minst år 2022.

Efterfrågan på kretsar är stor och då kapaciteten omöjligt räcker för att försörja alla parter tvingas tillverkare och distributörer prioritera vissa kunder över andra, där framförallt mindre aktörer faller bort. Enligt Diganta Das som forskar om förfalskad elektronik vid Center for Advanced Life Cycle Engineering (CALCE) på amerikanska University of Maryland är det på väg att bli ett stort problem. Das förklarar att företag ställs inför valet mellan att söka sig till alternativa källor eller stoppa all produktion. Det skapar i sin tur en grogrund för bedragare villiga att utnyttja en desperat situation.

Bedragare använder sig huvudsakligen av två olika metoder, där den ena är produktion av rena kopior som byggs från grunden. Den andra metoden går ut på att förfalska redan existerande, oftast lite äldre komponenter. Det görs genom att exempelvis skrapa bort serienummer eller på annat vis förändra dem för att se ut som något annat.

Problemet lär sannolikt inte påverka stora företag likt Apple, Nvidia eller AMD där verksamheten kort och gott kretsar kring kretsar. De får sina produkter direkt från tillverkare eller har en mer robust försörjningskedja. Som en del av sin forskning övervakar Das de rapporter som inkommer gällande förfalskningar, och han menar att frekvensen av rapporter väntas öka de närmsta sex månaderna.

I don't think there is awareness in the industry at all, I think companies are thinking too much about meeting schedule demands, and not really about the issue of counterfeits. I'm particularly concerned with medical and military industries, and any safety-related business – even automotive, to an extent. – Michael Pecht, Professor och grundare av CALCE

Das får medhåll av Michael Pecht, grundaren till CALCE. I ett uttalande till Zdnet uttrycker han oro över bristande medvetenhet om problemet, i flera industrier. Han är särskilt oroad för verksamheter med säkerhetskrav, likt vårdindustrin och militärindustrin. Enligt Pecht går det dock att minska riskerna och undvika falska produkter med hjälp av gedigna kontroller, exempelvis genom att röntga produkter.

Läs mer om kretstillverkning: