Till följd av rådande kretsbrist har världens stormakter fått upp ögonen för kretstillverkning, inte minst på grund av det faktum att cirka 75 procent av all tillverkning sker i Asien. Stora delar av det är koncentrerat till huvudsakligen Taiwan och Sydkorea, vilket har fått både europeiska och amerikanska politiker att vilja ta hem tillverkningen till egen mark.

EU har genom EU-kommissionären Thierry Breton meddelat att de är redo för "betydande" investeringar. Genom att bygga ut Europas kretstillverkning och dess leveransled ska ett långsiktigt mål om att tillverka 20 procent av världens kretsar nås. Breton har fört samtal med Intels VD Pat Gelsinger gällande en expansion i Europa, där Intel rapporterades be om 8 miljarder euro, motsvarande cirka 81 miljarder kronor, för att sätta spaden i marken. I samband med det undersöktes även var en fabrik skulle kunna förläggas, och nu föreslås ett flygfält i Bayern, Tyskland.

Tyska finansministern Hubert Aiwanger är mycket positiv till förslaget och ger det sitt fulla stöd. Aiwanger menar att det vore en synnerligen framstående möjlighet att få husera en stor, internationell kretstillverkare i Bayern. Huruvida EU ämnar ge Intel något bidrag i saken framgår inte, men det är inte osannolikt. Det är kostsamt att bygga fabriker och EU planerar finansiera det genom flera EU-program, bland dem EU:s coronafond på 750 miljarder euro, motsvarande cirka 7 600 miljarder kronor.

EU har dock gjort gällande att de inte är desperata efter utomstående aktörer, även om de vill "erbjuda dem möjligheten". Det har även talats om en inhemsk kretsallians, och det är ännu inte helt klarlagt hur EU planerar fortskrida med utökningen av kretstillverkning. Intel har för närvarande en fabrik på Irland och ska utöver Tyskland ha intresserat sig för eventuell expansion i Belgien, Nederländerna och Luxemburg (Benelux).

Mer läsning i ämnet: