Garantivillkor för SSD-enheter varierar mellan tillverkare, men huruvida produkten fortfarande omfattas av garanti är generellt sett beroende av två faktorer. Det ena är tid, där 3–5 år är ett vanligt förekommande spann. Det andra är fram till en viss mängd data skrivits till enheten, vilket brukar anges i Terabytes Written (TBW). Garanti kan därmed utgå innan tiden tar slut, om TBW överstiger vad enheten anses hålla för.

För de flesta vanliga konsumenter hinner tiden gå ut långt innan enheten överstiger TBW-gränsen. Brytning av kryptovalutan Chia kan däremot slita ut enheten i en snabbare takt. För att bemöta detta gick Crucial ut med ett blogginlägg som uppgav att deras garantivillkor för samtliga SSD-enheter inte omfattar fel orsakade av mining.

Using Crucial SSDs for any crypto mining will void the warranty. Even the Crucial P5, which boasts impressive endurance rates that might tempt farmers to use it for Chia plotting, is not recommended for this use. All Crucial SSDs carry 3- or 5-year warranties, depending on the model, any of which could be voided for drives used to farm Chia or mine any other type of cryptocurrency. The warranty covers only defects arising under normal use and does not include malfunctions or failures resulting from misuse, neglect, abuse... Usage outside of normal intended use shall include but not be limited to "MINING" (e.g., cryptocurrency, data mining, mining farms). – Crucials första inlägg

Inlägget är nu redigerat, men originalet snappades upp av Tom's Hardware innan ändringen. Inlägget fokuserar på specifikt Chia, men inkluderar även kryptovalutor generellt. Mining benämns som handhavandefel och "missbruk" av enheten. Det är en förhållandevis stor förändring och de nya riktlinjerna saknades i samtliga officiella policydokument.

När informationen sedan ifrågasattes backade bolaget i frågan, och förklarade det som ett misstag. Till Tom's Hardware förklarar en talesperson från Crucial att syftet egentligen var att upplysa sina kunder om riskerna med att hårt belasta sin SSD-enhet, exempelvis genom mining. De ämnar inte förändra sina garantivillkor och har omformulerat sin text, men de står fast vid att bryta Chia och liknande aktiviteter innebär att enhetens TBW-gräns riskerar uppnås långt innan garantitiden passerat.

Den som använder SSD-enheter från Crucial för att bryta kryptovalutor eller andra hårt belastande aktiviteter kan därmed andas ut. Förändrad garanti till följd av mining är dock inte ett osannolikt scenario. SSD-tillverkaren PNY gick nyligen ut med att de kortar ned förväntad livslängd på flera enheter och grafikkortstillverkare är inte heller främmande för begränsningar av liknande slag.

Läs mer om lagring: