För bara några år sedan slogs Huawei med Apple och Samsung i det yppersta toppskiktet för smarta mobiltelefoner, men situationen ändrades snabbt när bolaget anklagagades för att utgöra en säkerhetsrisk. USA:s svartlistning har exempelvis tvingat bolaget från Android-användning och de mest avancerade tillverkningsteknikerna, som användes för systemkretsarna i Kirin-serien.

I Sverige har dock den största Huawei-diskussionen kretsat kring bolagets vara eller icke vara på 5G-marknaden. Med Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens utlåtande om att klassa Huawei-utrustning i det svenska 5G-nätet som en säkerhetsrisk, reglade Post- och telestyrelsen (PTS) i fjol dörren för företaget. Nu slår Förvaltningsrätten i Stockholm ytterligare en spik i kistan.

Förvaltningsrätten har beaktat att det endast är Säkerhets­polisen och Försvarsmakten som tillsammans har en helhetsbild när det gäller säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige – Ulrika Melin, Förvaltningsrätten Stockholm

Domstolen menar att beslutet att stänga Huawei ute från 5G-nätet är rätt med grund i Försvarsmaktens och säkerhetspolisens bedömningar, men förtydligar att PTS inte hanterat ärendet klanderfritt. Kommunikationen med Huawei inför fjolårets beslut uteblev, vilket alltså får nedslag. Trots detta är PTS nöjd med Förvaltningsrättens slutsats.

På Huawei-sidan är missnöjet större och bolagets VD för Norden, Kenneth Fredriksen, menar att både Sverige och Huawei skadas av beslutet. Förstnämnda genom att partner-, leverantör- och konkurrenssituationen försämras, sistnämnda för att Huawei får svårt att stanna kvar på den svenska marknaden. Huawei står fast vid att konkreta bevis för anklagelserna om risk för spionage saknas och att anklagelserna saknar grund. Bolaget har möjlighet att överklaga, men om så sker får framtiden utvisa.

Källa: TT via SVT

Läs mer om Huawei: