I april 2021 presenterades ett förslag om en provisorisk överenskommelse där Europeiska rådet och EU-parlamentet tillåter elektroniska kommunikationstjänster att genomsöka och radera användares material för att motverka sexuellt utnyttjande av barn och unga online. Det innebär att företag likt Facebook, Microsoft och Google får massgenomsöka e-postmeddelanden, chattmeddelanden och liknande kommunikation.

In the context of a worrying increase in the volume of child abuse material on the internet exacerbated by the pandemic, the House backed with 537 votes in favour, 133 against and 24 abstentions a piece of legislation to protect children more effectively from sexual abuse and exploitation when using webmail, chat and messaging services. – EU-parlamentet, genom pressmeddelande

Förslaget, även kallat "Eprivacy Derrogation", är nu godkänt och röstades igenom med majoritet. Det innebär att ett tillfälligt undantag görs från Artikel 5 och Artikel 6 i EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation. Undantaget är giltigt till EU tagit fram en bättre lösning eller som längst i tre år.

Massövervakning av den typ som undantaget tillåter är potentiellt mycket integritetskränkande. Den brottskategori det är tänkt att bekämpa är självfallet mycket allvarlig, men det råder delade meningar om huruvida det faktiskt är till någon nytta. Det framgår att de tjänster som väljer att genomsöka material till största möjliga mån ska välja metoder som värnar om integritet, men bland de som motsätter sig förslaget anses det långt från tillräckligt.

EU-parlamentarikern Patrick Breyer, representant för Europeiska Piratpartiet menar att undantaget inte hjälper utsatta barn och ungdomar. Han anser det ineffektivt, oansvarigt och illegalt samt beskriver förslaget som ett "dödligt slag" mot all form av sekretess och integritetsskydd för digital kommunikation.

Utöver det anser Breyer att förslaget potentiellt kan innebära ännu större skada för utsatta barn och ungdomar. Deras privata bilder eller information riskerar genom massövervakning att utan samtycke spridas till fler okända personer.

Breyer argumenterar även för att behöva sortera ett ständigt, potentiellt irrelevant informationsflöde endast blir en belastning på redan hårt belastade brottsbekämpande myndigheter. En stor del av materialet beräknas gå genom automatiserade filter, vilka aldrig är helt perfekta, och därför riskerar även oskyldiga personer att anklagas för brott de inte begått.

Yet, given the very diverging initial positions from Parliament and Council, there is no avoiding the fact that the compromise is far from being ideal. However, this only serves to reinforce our determination with regard to the work on a future regulation on fighting child sexual abuse online, which will replace the interim solution on which we found an agreement yesterday – Birgit Sippel, Föredragande

Breyer är inte den enda som är kritisk. Redan när överenskommelsen fastslogs i april medgav ärendets föredragande ledamot (eng. rapporteur) att det slutgiltiga förslaget är långt ifrån idealt.

Undantaget tvingar inte tjänsterna att genomsöka meddelanden, men det finns ett uppföljande förslag om att göra det obligatoriskt. Det skulle bland annat i praktiken tvinga end-to-end-krypterade meddelandetjänster att implementera en bakdörr. Det är dock framskjutet till senare i höst efter undersökningar visat att en majoritet av tillfrågade motsätter sig förslaget.