Frankrike var först ut med att införa delar av det upphovsdirektiv som omfattar den så kallade "länkskatten", vilken tvingar teknikföretag likt Google att betala för att få visa bland annat rubriker och utdrag från nyhetsartiklar. Detta har Google till en början protesterat mot, bland annat genom att helt sonika ta bort och sluta visa innehåll från utgivare som ville ha betalt.

Under senare tid har Google börjat betala utgivare i större utsträckning, om än på sina egna villkor. Det går inte hem hos franska konkurrensmyndigheter, som under 2020 gav order om att Google tillsammans och franska pressorganisationen Alliance de la Presse d'Information Générale (APIG) skulle avtala om rättvisa avgifter för att synas i Google News. De båda hade nått ett avtal tidigare i år, men nu anser franska myndigheter att Google inte agerat i god tro under förhandlingarna. De utfärdar därför en bot om 500 miljoner euro, motsvarande drygt 5 miljarder kronor.

Boten är den näst högsta som någonsin utfärdats i Frankrike mot ett specifikt bolag. Enligt den franska konkurrensmyndigheten är det höga beloppet satt med hänsyn till de "exceptionellt allvarliga överträdelser" myndigheten observerat. Google tilldelas även kritik för att ha erbjudit samma ersättning som de ger väderinformation eller utdrag ur ordböcker.

We have acted in good faith throughout the entire process. The fine ignores our efforts to reach an agreement, and the reality of how news works on our platforms.
– Talesperson för Google

Google är besvikna, och anser att de agerat i god tro under hela processen. Utöver boten beslutas de även behöva presentera ett nytt förslag inom två månader, vilket de tänker följa. Skulle de inte göra det står de inför böter på upp till 9 miljoner kronor per dag.

Läs mer om Google: