Den första juli 2021 införde EU nya momsregler som bland annat påverkar import och näthandel från aktörer utanför EU. Tidigare har moms tagits ut i samband med att försändelsen förtullas. Det är Postnord som upprättar momsdeklarationen, vilket medför en kostnadsbaserad avgift. Sedan 2018 innebär det i de flesta fall en minimiavgift om minst 75 kronor för försändelser värda upp till 1 600 kronor.

Minimiavgiften infördes till följd av ökad import från Kina vilket fick både Tullverket och Postnord att sätta ned foten. De nya momsreglerna inför bland annat Import One Stop Shop (IOSS). Med IOSS kan e-handelsföretag och e-handelsplattformar som befinner sig utanför EU eller som levererar från utanför EU ta ut moms direkt vid köptillfället, förutsatt att det som inhandlas inte överstiger ett värde motsvarande 150 euro, vilket för tillfället är cirka 1 530 kronor.

För konsumenter innebär det delvis att försändelser kan anlända fortare och att hanteringsavgiften från Postnords sida försvinner. Tullverket måste fortfarande godkänna införtullningen, men när försäljaren deklarerar försändelsen elektroniskt blir en så kallad förenklad införtullning möjlig. Förutsatt att försäljaren korrekt rapporterar uppgifterna och det sedan godkänns behöver Postnord helt enkelt inte upprätta någon momsdeklaration, vilket i sin tur innebär att hanteringsavgiften uteblir. Om uppgifterna inte stämmer eller behöver kompletteras krävs dock vanlig hantering och avgiften består.

Det betyder även att det avtal Postnord har med plattformen Wish övergår till att införtullas under IOSS istället. Flera stora e-handelsplattformar har valt att införa IOSS för hela plattformen, bland annat Aliexpress och Ebay. Beställningar under maxbeloppet får därmed automatiskt moms beräknat och redovisat vid köpet oavsett vilken handlare som väljs. Plattformen ger sedan handlaren ett IOSS-nummer som denne anger till fraktbolaget.

Utöver IOSS innebär de nya reglerna även att det undantag för moms vid import av varor med lågt värde försvinner. I Sverige har Postnord sedan 2018 på instruktion av Tullverket tagit ut moms vid första kronan för försändelser där innehållet är från ett tredje land. Förändringen lär således inte märkas på samma vis här, men Postnord varnar för förseningar av utlandsförsändelser som passerar genom andra länder där det nu måste hanteras.

Kommer du importera mer från utlandet med de nya reglerna?