Datorentusiaster har sedan andra halvan av 2019 fått känna av kretsbristens effekter med tomma elektronikhyllor och höga priser. För övriga världen blev det inte lika uppenbart förrän kretsbristen slog fordonsindustrin, där bristen tvingar biltillverkare till minskad eller helt stoppad produktion. Frågan har därmed hamnat på politikers bord. För att säkra tillgång på kretsar till egna industrier satsar bland annat EU och USA på att ta hem kretstillverkning.

För närvarande tillverkas en majoritet av världens kretsar i Asien, där den dominerande aktören är kontraktstillverkaren Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Bolaget har under våren kritiserat bland annat EU:s satsningar, som de anser orealistiska. Under ett möte med handelsgruppen APEC delar TSMC:s grundare Morris Chang ut ännu en känga. Han menar att TSMC är bekymrade över andra nationers försök att ta hem tillverkningen, eftersom att det skulle vara mycket opraktiskt.

Enligt Chang leder försök att börja om med kretstillverkning i nuläget bara till ökade kostnader och riskerar minska utvecklingstakten på den tillverkningstekniska fronten. Chang tillägger även att en leveranskedja huvudsakligen baserad på handelsavtal och fri handel gynnar konsumenter i längden. Han specificerar inte vilka han riktar sin kritik åt, utan avslutar med att han tror berörda nationer vet om vilka de är.

Det är föga förvånande att satsningarna inte är välkomna ur TSMC:s perspektiv. Ur ren ekonomisk synvinkel kan det i längden innebära minskade volymer och vinstmarginaler för bolaget, även om det dröjer flera år. Det är dock sannolikt inte endast ekonomiska motiv bakom andra nationers önskan att bli självförsörjande. Spänningar mellan Taiwan och Kina samt USA och Kina försätter en stor del av världens nuvarande kretstillverkning i ett politiskt osäkert läge.

Läs mer om kretstillverkning: