Under föregående vecka framkom det att Netflix förbereder för en större spelsatsning. Exakt hur framkom inte, mer än att det rörde sig om ett gratis tillägg till nuvarande tjänster och att de anställt spelveteranen Mike Verdu som spelutvecklingsansvarig. Verdu kommer senast från Facebook där han ansvarat för VR och AR och innan dess arbetade han på EA Mobile.

Nu bekräftar Netflix att de mycket riktigt ska satsa på spelinnehåll samt att det blir gratis vid sidan om befintligt material. Enligt produktchefen Greg Peters ska de till en början huvudsakligen satsa på mobilspel som knyter an till Netflix egenproducerade material. Peters utesluter däremot inte att det kan bli fristående titlar utöver det samt att de på sikt vill expandera tjänsten även till konsol och TV.

Det framgår även att spelsatsningen till viss del är ett försök att vända på dåliga prenumerationssiffror. Under första halvan av 2020 ökade Netflix sin andel prenumeranter rejält, särskilt då många delar av världen satt i hemkarantän till följd av coronapandemin. Trots det har tillväxten sedan stagnerat och de har istället förlorat prenumeranter.

Enligt Netflix beror det på att flertalet större serier och filmer inte kunnat spelas in som tänkt, vilket lett till försenade premiärer och färre titlar totalt. Det råder utöver det helt enkelt mycket hög konkurrens mellan de olika tjänsterna om att behålla prenumeranter. Skulle Netflix lyckas med en spelsatsning får de en chans att både kunna öka antalet användare och behålla befintliga. Det skulle även kunna stärka argument från Netflix sida om de väljer att höja priset för sin tjänst i framtiden.

Läs mer om speltjänster: