EU har under en längre tid undersökt möjligheter kring begränsningar eller förbud gällande kryptovalutor och dess hantering. Det finns ett direktiv från 2015 som reglerar kryptovalutor, vilket gör att vissa aktörer omfattas av exempelvis penningtvättslagar.

Det är detta direktiv som nu ses över igen och föreslås revideras. Enligt förslaget innebär nuvarande lagstiftning större risk för penningtvätt då olagliga transaktioner kan ske anonymt, vilket skadar den finansiella sektorns integritet och stabilitet. De vill därmed minska risken genom att öka spårbarheten.

Den reviderade versionen av lagstiftningen skulle innebära att transaktioner med kryptotillgångar ska behandlas och bokföras likt andra ekonomiska transaktioner. Precis som traditionella banker skulle ett företag som hanterar transaktioner av kryptovalutor behöva inkludera avsändarens namn, adress, födelsedatum och kontonummer samt namnet på den som tar emot transaktionen. Detta gäller dock inte transaktioner mellan två privatpersoner där en trejde part inte är involverad.

Det skulle även innebära att anonyma plånböcker för kryptovalutor hos finansinstitut eller företag som hanterar kryptovalutor förbjuds, samt att det blir möjligt att begränsa hur stora summor som är tillåtet att överföra. Av förslaget att döma ser det huvudsakligen ut att applicera redan existerande lagar mot penningtvätt på ett vis som omfattar även kryptotillgångar. Det kan dock dröja innan det börjar gälla. Först måste förslaget godkännas av både medlemsländerna och Europaparlamentet, en process som kan ta flera år.

Läs mer om EU: