I över tio år har Bryan Lunduke hållit i sitt årliga föredrag Linux Sucks, där han tar upp problem med Linux som han ser som vägspärrar för vidare framgång. Dessa spänner från bristfälliga implementationer av ljudstöd, dåliga drivrutiner till bråk inom communityt eller nya alternativ inom enterprise-marknaden, och Lunduke tar sig an vad han anser vara de mest brinnande problemen för tillfället.

Genom åren har klagomålen varierat i karaktär men årets föredrag är osedvanligt grundat i strategiska och affärsmässiga problem snarare än tekniska. Lunduke pekar ut sex breda områden där han rent av tycker sig se början på Linux undergång. Bland annat pekar han på ett ledarskap under attack, ett community som inte mår bra, ökande komplexitet och konkurrerande operativsystem på frammarsch.

Lunduke nämner själv att han baserar sina tolkningar på år av erfarenhet inom Linux-världen där han jobbat som journalist, utvecklare, marknadsförare, föreläsare och företagsledare. Med det sagt är han ofta en polariserande figur. Mothugg är inte ovanliga och till syvende och sist är det här en persons tankar, men om inget annat är de intressanta.

Linux Sucks brukar ofta avslutas med några strimmor av hopp, men 2021 års upplaga saknar helt sådana. Om du tycker att de mörka prognoserna förstör glädjen denna söndag kan vi avsluta genom att tipsa om Linux Sucks motsats, Linux Rules.

Vad tycker du om Lundukes Linux Sucks-föreläsningar och tror du att det kan ligga något i hans farhågor om Linux framtid?