När kretsbristen hamnade på EU:s bord tidigare i år påbörjades ett arbete med att öka regionens kretstillverkning, med ett mål om att tillverka 20 procent av världens kretsar till år 2030. EU har utlyst att de är redo att göra betydande investeringar i kretstillverkning och har även fört samtal med amerikanska Intel. Bolaget har visat intresse för att expandera sin verksamhet i regionen och utforskar planer på nya kretsfabriker till ett värde om 20 miljarder USD.

TSMC gav däremot EU kalla handen redan från start och deras internationella satsningar förläggs istället till amerikansk mark. I delstaten Arizona är fem fabriker planerade, som del i en enorm satsning om 100 miljarder USD. I våras avfärdades EU:s planer som orealistiska, följt av ytterligare kritik för endast någon vecka sedan. Då påpekade TSMC:s grundare Morris Chang att globala satsningar på att flytta hem kretstillverkning var opraktiska överlag. Nu rapporterar Reuters att Intel potentiellt står inför sällskap trots allt, då TSMC trots tidigare invändningar sneglar åt Tysklands håll.

Enligt TSMC:s ordförande Mark Liu pågår en utvärdering gällande en tysk expansion, men samtalen är i mycket tidigt skede än så länge. Enligt Liu är det för tidigt att säga något mer, men att de kommunicerar med sina tyska kunder kring huruvida en expansion är viktigt och effektivt för dem. Han tillägger även kostnaderna för en global expansion delas med företagets kunder, men att de navigerar det med stor försiktighet.

Till skillnad från Intel ser TSMC ser i nuläget inte ut att söka ekonomiskt stöd från EU. Bolaget har visserligen gjort gällande att de inte är intresserade av varken EU eller dess planer, men skulle en satsning i Tyskland bli aktuell är det inte omöjligt att de ändrar sin inställning i ett senare skede.

Läs mer om kretstillverkning: