Årets andra omgång kvartalsrapporter trillar in på löpande band, däribland från Apple. Likt årets första kvartal ser det ut att gå fortsatt bra, särskilt jämfört mot samma period förra året. Trots förra kvartalsrapportens avslutande brasklapp om sämre framtid på grund av rådande kretsbrist och pandemi omsätter bolaget 81,4 miljarder USD, med en nettovinst om 21,7 miljarder USD.

Det är fortfarande Iphone som drar det tyngsta lasset med en omsättning på 39,57 miljarder USD, men Apple når bland annat ett nytt omsättningsrekord i "Services"-kategorin och visar på ökad försäljning i både Mac- och Ipad-kategorin.

Försäljning per kategori

Produktkategori

Q3 2021*

Q3 2020*

Iphone

$39,57 miljarder

$26,15 miljarder

Mac

$8,23 miljarder

$7,08 miljarder

Ipad

$7,37 miljarder

$6,58 miljarder

Wearables, Home and Accessories

$8,77 miljarder

$6,45 miljarder

Services

$17,49 miljarder

$13,16 miljarder

Totalt

$81,43 miljarder

$59,68 miljarder

Apples räkenskapsår börjar i oktober, Q3 hamnar därmed under april-juni

"Services"-kategorin skjuter i höjden, jämfört med samma period förra året ökar försäljningen med 33 procent. Kategorin omfattar bland annat alla Apples digitala tjänster och prenumerationer, likt exempelvis Apple Music. Där ingår även all försäljning som sker i digitala butiken App Store.

Our record June quarter operating performance included new revenue records in each of our geographic segments, double-digit growth in each of our product categories, and a new all-time high for our installed base of active devices. – Luca Maestri, Apples Finansdirektör

Förra kvartalet omsatte "Services" 16,9 miljarder USD, men senaste siffran på $17,49 miljarder USD slår bolagets tidigare rekord och seglar upp som den bästa omsättningen kategorin visat på hittills. "Services" fortsätter därmed även vara den näst största kategorin efter Iphone, samt större än både Mac och Ipad sammanlagda.

För att sätta siffrorna i kontext kan man exempelvis konstatera att endast Apples nettovinst är 1,7 miljarder mer än de 20 miljarder dollar hela Intels verksamhet omsätter under samma period. Sett till bolagets storlek omsätter Apple cirka 2 010 procent mer än AMD och 1 338 procent mer än Nvidia.

Även om AMD, Intel och Nvidia slås ihop till ett bolag och endast Iphone-kategorin bryts ut till ett eget bolag hade Iphone fortfarande varit det större bolaget – med god marginal. Den oheliga treenigheten skulle tillsammans omsätta cirka 27 miljarder dollar, en bra bit under de nästan 40 miljarder dollar Apples telefoner omsatte på egen hand.

Läs mer om Apple: