Den första juli i år började ny lagstiftning för strömkonsumtion gälla i flera stater i USA. Lagstiftningen begränsar hur mycket energi bland annat datorer är tillåtna att konsumera när de är inaktiva eller försatta i viloläge. De nya reglerna har trätt i kraft i cykler sedan 2016, då Kalifornien var först ut. Den senaste "Tier II"-fasen inkluderar en övre begränsning för stationära datorer, tunna klienter och spelkonsoler.

Sedan 2016 har ytterligare fem delstater anslutit sig. Washington, Hawaii, Oregon, Vermont och Colorado har implementerat samma eller liknande regler. Målet med senaste tillägget innebär att man ämnar att sänka inaktiva datorers strömförbrukning med 50 procent mellan 2016 och 2021.

Dell har likt sina konkurrenter känt till att lagen ska gå i kraft men har ändå valt att utrusta vissa av sina speldatorer med nätdelar som inte håller sig inom den tillåtna förbrukningsbudgeten vid vila. På företagets webbplats varnar de nu kunder som beställer från de berörda platserna att vissa av deras Alienware-modeller inte är tillgängliga och att beställningar annulleras vid försök.

2021_07_29_16_19_47_Alienware_Desktop_Computers_Dell_USA.png

Syftet med lagstiftningen är att spara elektricitet och minska miljöpåverkan. Lagstiftningen beräknas spara mer än 2,3 miljarder kilowattimmar (kWh) per år och undvika cirka 730 000 ton föroreningar från kraftverk drivna av fossila bränslen. Det påverkar endast färdigbyggda system och tillverkare av dessa, inte privatpersoner som bygger en egen dator med separat köpta delar.

Exakt hur mycket ström olika enheter får förbruka varierar. Grundkravet ser ut att ligga på mellan som högst 50–75 kWh per år, men detta kan sedan påverkas av flera andra faktorer. Dels finns maxgränser för hur mycket något får dra i viloläge eller inaktivt läge, del påverkar det vilken hårdvara det är utrustat med. Systemet är dock minst sagt något förvirrande vid första anblick. Alienware-modellerna från Dell ser ut att falla på just att de är färdigbyggda system med för hög strömförbrukning i viloläge i relation till den aktuella hårdvarukonfigurationen.

Samtliga regler och beräkningskalkyler finns listade i officiella dokument. Av tabellerna att döma ser det alltså ut som att datorbyggare potentiellt står inför en del huvudbry. Från och med 9 december i år kan de dessutom behöva plocka fram miniräknaren ytterligare en gång. Då utökas listan med ännu fler typer av enheter, bland annat bärbara datorer och bildskärmar med höga bilduppdateringsfrekvenser.

Vet du hur mycket ström din dator slukar per år?