För ungefär ett år sedan gjorde Nvidia slag i sitt intresse för ARM Holdings och ett förvärv inleddes. ARM är en av världens största kretsdesigners och står för formgivning och licensiering för en stor del av de kretsar som återfinnes i allt från mobiltelefoner till smarta klockor. Affären uppgår till 40 miljarder dollar, men har stött på en del patrull.

På grund av dess storlek och implikationer måste förvärvet granskas av konkurrensmyndigheter världen över, däribland EU, USA, Kina och Storbritannien. I april ingrep Storbritanniens Secretary of State (minister) for Digital, Culture, Media and Sport, Oliver Dowden, och hindrade konkurrensmyndigheten CMA:s beslut på grunder om nationell säkerhet. Istället tillsattes en ny utredning som hade till 30 juli på sig att ta fram bättre underlag för Dowden, som nu ska fatta beslut i frågan. Ett officiellt beslut har inte anlänt, men enligt Bloomberg (via Yahoo Finance) övervägs ett nekande.

Enligt en källa med insyn i ärendet innehåller det nya underlaget ytterligare bekymrande implikationer med hänsyn till nationell säkerhet och myndigheten lutar åt att stoppa affären. En annan källa anger dock att det är troligt att Storbritannien innan vidare beslut inleder ytterligare utredningar rörande specifikt det som bedöms vara ett säkerhetshot.

Båda källor uppger dock att Storbritannien kan tänkas godkänna affären under förutsättningen att vissa krav uppfylls. Det beslut som Dowden tar härnäst är inte slutgiltigt. Nvidia och ARM:s ägare Softbank får fyra veckor på sig att överklaga beslutet. För närvarandet går det dock inte som smort i EU heller, där uteblivna dokument från Nvidias sida försenat processen. Skulle förvärvet gå i stöpet på grund av vidare fördröjningar eller konkurrensproblem kan ARM stå i en situation där börsnotering blir nästa steg istället.

Läs mer om stora affärer: