Regeringen vill tillsätta en ny utredning för att utvärdera Sveriges regler om datalagring, som Regeringen anser blivit omoderna. Detta då den tekniska utvecklingen, särskilt rörande elektronisk kommunikation och tjänster relaterat till detta utvecklats snabbt. Detta meddelar Inrikesminister Mikael Damberg (S) under en presskonferens om utredningen, vars varande eller icke varande ska beslutas om under nästa regeringssammanträdande.

Bakgrunden till frågan ska vara den ökade vikten av elektroniska bevis i polisutredningar. Polisen ska under en längre tid ha krävt regler som gör företag bakom kommunikationstjänster och applikationer skyldiga att lämna ut information likt hur det fungerar för mobil- och bredbandsoperatörer. Detta omfattar exempelvis skyldighet att lagra meddelanden från sociala medier likt Facebook, för att kunna utreda hur, när och var samt från vilka IP-adresser kommunikation skett. Den informationen ska i sin tur ge polisen bättre möjlighet att utreda och bekämpa brott.

Det här är ett viktigt steg på vägen mot att ge brottsbekämpande myndigheter bättre möjligheter att använda teknisk bevisning för att komma åt kriminella gäng [...] Vi kommer att ställa samma krav på tjänsteleverantörerna som om det kom ett telecombolag till Sverige. Om till exempel Facebook ska få finnas i Sverige måste svenska myndigheter få lagra deras data. Då blir det ytterst Post- och telestyrelsen som ska bevaka att de sköter det här.– Inrikesminister Mikael Damberg (S)

Utredaren som tilldelas uppdraget ska dels förbättra polisen och andra brottsbekämpande organs tillgång till uppgifter genom datalagring, dels säkerställa att ett nytt lagförslag inte bryter mot mänskliga rättigheter samt att de utformas på ett vis som inte genast blir föråldrat igen. Uppdraget inkluderar även att ta fram förslag kring hur svenska myndigheter ska kunna begära information från internationella företag vars persondata lagras i andra länder eller under mer anonyma former. Utredningen ska pågå fram till februari 2023.

Källa: SVT, Aftonbladet

Läs mer om IT-politik: