Den mycket utdragna och försenade övergången från 14 till 10 nanometer har fått Intel att hamna på efterkälken. Med VD Pat Gelsinger bakom spakarna är det dock tydligt att företaget storsatsar på att återta ledningen, bland annat genom att släppa in andra aktörer i de egna fabrikerna. Intel Foundry Services (IFS) är namnet på företagets kontraktstillverkning, där både licenser och avancerade tekniker för tillverkning och paketering står till buds.

Intel är även i startgroparna för att uppföra nya fabriker, helt i linje med önskemålen om lokalproducerade kretsar som USA och EU uttryckt på senare tid. Under en direktsänd intervju av The Washington Post berättar Gelsinger mer om den produktionskapacitet som framöver tar plats på amerikansk mark. När de föreslagna priserna för fabriksmodulerna summeras hamnar prislappen mellan 60 och 120 miljarder USD, vilket motsvarar ett spann mellan 520 och 1 040 miljarder kronor.

We're looking broadly across the U.S. We're saying come one, come all for proposals. This would be a very large site, so six to eight fab modules, and at each of those fab modules, between 10- and $15 billion. It's a project over the next decade on the order of $100 billion of capital, 10,000 direct jobs. 100,000 jobs are created as a result of those 10,000, by our experience. So, essentially, we want to build a little city.

We're engaging with a number of states across the United States today who are giving us proposals for site locations, energy, water, environmentals, near universities, skill capacity, and I expect to make an announcement about that location before the end of this year. – Pat Gelsinger

Fabrikskomplexet kommer att bestå av sex till åtta moduler avsedda för kretstillverkning enligt bolagets avancerade tillverkningsnoder. Fabriksmodulerna ska även fungera för att tillverka staplade kretsar med Foveros-teknik, eller flerkretslösningar med Embedded Multi-die Interconnect Bridge (EMIB) under skalet. Prislappen för varje modul beräknas vara på 10–15 miljarder USD och Gelsinger menar att satsningen på 10 år ska ge 10 000 direkta jobb och 100 000 indirekta sådana. Projektet liknar han vid bygget av en liten stad.

Det är hittills inte hugget i sten exakt var den stora anläggningen ska ta plats, men Gelsinger tror att detta kan presenteras innan årets slut. Närhet till energi, vatten, universitet och arbetskraft är aspekter som Intel tittar på när platsen ska väljas och diskussioner pågår med flera stater. Vid sidan av jätteprojektet talas om att processortillverkaren är redo att bygga kretsfabriker i EU för 20 miljarder USD. På ryktesväg talas om att expansion också kan ske genom uppköp av Globalfoundries.

Källa: The Washington Post

Läs mer om Intel: