Efter en mångårig svacka går AMD som tåget på processorsidan på bekostnad av ärkerivalen Intel. Redan med första generationens Ryzen fick entusiaster åter upp ögonen för företaget, men det dröjde innan bolaget helhjärtat omfamnades för bärbara datorer och inte minst servermarknaden. Resultatet är att AMD nu nått sin högsta marknadsandel på 14 år, rapporterar analysfirman Mercury Research (via PCMag).

AMD:s och Intels totala marknadsandelar på x86-processorer

Q2 2021

Q1 2021

Q2 2020

Förändring (kvartal)

Förändring (år)

Intel

77,5%

79,3%

81,7%

-1,8%

-4,2%

AMD

22,5%

20,7%

18,3%

+1,8%

+4,2%

Under årets andra kvartal beräknades AMD ha levererat 22,5 procent av världens processorer med mikroarkitekturen x86. Det är den högsta siffran sedan fjärde kvartalet 2007. På årsbasis är det en ökning om hela 4,2 procentenheter, en ökning med hela 23 procent. Helt sonika innebär det ett tapp om 4,2 procentenheter för Intel, vars marknadsandel ligger på 77,5 procent. Siffrorna inkluderar alla x86-processorer, inklusive spelkonsoler och Internet of Things (IoT).

Den uppåtgående trenden tillskrivs ett ökat fokus på bärbara datorer, servrar och spelkonsoler. När AMD först lanserade arkitekturen Zen låg fokus närmast uteslutande på att återta en position inom stationära datorer, ett fokus som kunnat skifta när de fått ett fotfäste på det området.

Marknadsandelar inom processorer stationära

Q2 2021

Q1 2021

Q2 2020

Förändring (kvartal)

Förändring (år)

Intel

82,9%

80,6%

80,7%

+2,3%

+2,1%

AMD

17,1%

19,3%

19,2%

-2,3%

-2,1%

Nedbrutet i olika segment tappar AMD istället rejält på kvartalsbasis, från första kvartalets 19,3 procent till 17,1 procent för andra kvartalet. Enligt Mercury Research är minskad efterfrågan inte förklaringen, utan den rådande kretsbristen. På grund av den begränsade fabrikskapaciteten tvingas AMD till prioriteringar, där de väljer produktområden med högre marginaler. Det här har gjort att Intel kunnat kliva in och fylla tomrummet, där AMD primärt lämnat öppet mål i lägre prisklasser.

Marknadsandelar inom processorer för bärbara

Q2 2021

Q1 2021

Q2 2020

Förändring (kvartal)

Förändring (år)

Intel

80,0%

82,0%

80,1%

-2,0%%

-0,1%

AMD

20,0%

18,0%

19,9%

+2,0%

+0,1%

På den bärbara sidan ökar AMD istället på kvartalsbasis från 18 till 20 procent, vilket för AMD är en ökning om 11,1 procent. Här ska nämnas att den höga tillväxten kommer efter att AMD tappat inom samma segment, där de under andra kvartalet 2020 hade en marknadsandel om 19,9 procent.

Marknadsandelar inom serverprocessorer

Q2 2021

Q1 2021

Q2 2020

Förändring (kvartal)

Förändring (år)

Intel

90,5%

91,1%

94,2%

-0,6%

-3,7%

AMD

9,5%

8,9%

5,8%

+0,6%

+3,7%

Innan AMD lanserade arkitekturen Zen var bolaget praktiskt taget utraderat på servermarknaden. Det är också här det gått trögast för AMD då mycket de senaste åren har handlat om att återuppbygga sitt tidigare grusade förtroende. Nu ger arbetet resultat då de under årets andra kvartal nådde en marknadsandel om 9,5 procent, upp från 8,9 procent första kvartalet.

På årsbasis har AMD växt inom serverprocessorer från 5,8 procent, en uppgång på 63,8 procent. I samband med lanseringen av första generationens Zen år 2017 gjorde AMD uttryck för att de behövde nå en marknadsandel om 10–15 procent för att det skulle vara värt att verka på serversidan, något som bolaget nu kan anses vara i mål med.

Läs mer om AMD: