Historien om ARM och dess kinesiska division är som hämtat ur en film från Hollywood. Allt började med att Softbank, ägaren till ARM, i enlighet med kinesisk lag skapade ett samriskföretag (eng. joint venture) med ett kinesiskt konsortium för att göra affärer i landet. De kinesiska investerarna fick en 51-procentig andel i den kinesiska divisionen av ARM.

Den kinesiska divisionen fick exklusiva rättigheter att licensiera ut ARM:s immateriella rättigheter (IP) i landet och VD blev kinesen Allen Wu. Med röstsiffrorna 7–1 beslutade styrelsen bestående av ARM och en handfull investerare att år 2020 avskeda Wu. Detta då han använt sin position för att locka till sig kunder till sitt eget konkurrerande företag, Alphatecture, i utbyte mot rabatter hos ARM.

Den avsatta VD:n vägrade avgå och tog istället den kinesiska divisionen i sitt våld. Allen Wu sparkade lojala ARM-chefer, saboterade kommunikationen för sina kunder och anlitade en egen vaktpersonal för att stänga ute ARM-representanter från byggnaden. Till råge på detta barrikaderade sig Wu på sitt kontor. ARM ska ha erbjudit tiotals miljoner dollar för att få honom att lämna företaget, ett erbjudande han av allt att döma avstod ifrån att ta.

Försvårande för både ARM och kinesiska myndigheter är att Wu har företagets fysiska registreringsbevis och sigill i sin ägo, vilket i praktiken gör att han personligen är i besittning av företaget. Att ogiltigförklara sigillet i Kina är möjligt, men är en mångårig process där en kinesisk domstol eventuellt skulle besluta om att avlägsna VD:n och tillsätta en ny i hans ställe.

Nu rapporterar Semianalysis om nästa del i den osannolika historien – Allen Wu förklarar företaget självständigt. Istället för att vara en del av ARM Limited heter bolaget 安谋科技 (Amou alt. ARM Technology) och behåller samma affärsmodell, fast då i Kina. Det nya företaget 安谋科技 ska således licensiera ut ARM-designer men i fristående regi.

I samband med att turerna kring Allen Wu började har ARM stoppat överföringarna av ny IP till ARM i Kina, vilket innebär att den senaste arkitekturen 安谋科技 har tillgänglig är Cortex-A77. ARM har inte heller skickat över serverorienterade arkitekturerna Neoverse. Den i särklass största pusselbiten det utbrutna företaget saknar är den senaste instruktionsuppsättningen ARMv9, vilket innebär att de står kvar med ARMv8.

ARM-Kina-1.jpg
ARM-Kina-2.jpg

Det här hindrar inte 安谋科技, som uppger sig redan ha utvecklat egna arkitekturer de är redo att licensiera ut. Enligt bolaget självt har det också redan rönt stora framgångar med över 20 miljarder kretsar levererade med dess arkitekturer. Högst sannolikt avser siffran kretsar som bygger på ARM:s arkitekturer och som licensierats ut av Kina-divisionen.

Trots ett bombastiskt tillkännagivande är företagets status fortsatt mycket oklar, då styrelsen för ARM China fortfarande vill kasta ut Allen Wu. Det finns fortfarande inte heller någonting ARM, som är den enskilt största ägaren i Kina-divisionen, kan göra åt saken. Då Kina är ARM:s andra största marknad kvarstår frågan hur det påverkar dess verksamhet och inte minst Nvidias planerade förvärv.