Rivos är baserade i Santa Clara och Austin i USA och är ett uppstartsbolag med fokus på den öppna tekniken RISC-V. På blott tre månader har de lyckats locka till sig nyckeltalanger från många av industrins giganter. RISC-V är en instruktionsuppsättning likt ARM och x86 som kan ligga till bas för processorer och mikrokontrollers.

Nyformade webbplatsen Semianalysis lanserades tidigare i år och har redan varit upphov till många djuplodande artiklar. I en av artiklarna beskriver de framfarten för Rivos och de personer som hittills lockats över.

Grundarna av företaget har alla en gedigen bakgrund i branschen. Brian Campell har senast arbetat som Director of Hardware Technologies på Apple medan medgrundare Belli Kuttanna senast jobbat på Intel som chefsarkitekt respektive teknikchef. Den tredje medgrundaren, Mark Hayter, har senast arbetat som chefsingenjör på Google.

Bakom sig lämnar de en lista av arbetsgivare och uppdragsgivare som inkluderar bland andra DEC, Apple, Google, Intel, P.A. Semi, Broadcom, Sibyte, Motorola, Texas Instruments och Sun Microsystems. Andra tungviktare på Rivos kommer också från stora uppdragsgivare så som IBM, MIPS, VLSI Technology, Qualcomm, Marvell, JDEC och AMD.

Enligt Semianalysis pekar rekryteringarna mot att Rivos ämnar att skapa den första högpresterande implementationen av RISC-V. Vilket område produkterna kommer att rikta in sig på och vilken affärsmodellen för Rivos blir är ännu inte känt.

Läs mer om RISC-V: