Vi har länkat Veritasium förut när vi bjudit upp till söndagsmatiné. Förra gången handlade det om vinddrivna bilar men denna söndag skiftar vi fokus till clickbait. Hur bör vi bäst definiera vad som är clickbait och står alltid valet mellan torftigt eller hysteriskt?

Veritasium menar att det finns ett mellanläge mellan det torftiga och det vi i folkmun kallar clickbait. Han myntar uttrycket legitbait – rubriker och thumbnails som är intressanta och iögonfallande, men inte hysteriska eller vilseledande.

Självklart är det här ett ämne SweClockers redaktion också tampas med. Frågar man oss själva ligger vi snarast i det torftiga facket, inte sällan på grund av feedback från våra läsare. Men ibland vågar vi oss ut på det som Veritasium här kallar legitbait, inte sällan med följden att vi blir anklagade för att syssla med just clickbait.

Det finns förstås inga objektiva gränsdragningar och det är egentligen bara en fråga om smak och tycke. Likt andra kreatörer, journalister, redaktörer och konstnärer vill vi nå ut med det vi skapat. Det vissa klassificerar som clickbait i en rubrik kan andra tycka är själva existensberättigandet – det "varför" som krävs för att någon ska bemöda sig med att läsa en artikel, nyhet eller ett test.

Var går gränserna för dig och var skulle du placera in SweClockers på den graf som används i videon?