Efter en utdragen granskning av irländska integritet- och dataskyddsmyndigheten DPC faller domen mot Facebook-ägda meddelandetjänsten Whatsapp. Tjänstens användarvillkor år 2018 bedöms ha brutit mot europeiska dataskyddsförordningen GDPR. Whatsapp kan nu tvingas betala det näst största bötesbeloppet som hittills utfärdats för brott mot förordningen.

Enligt DPC har Whatsapp bland annat misslyckats med att informera användare om hur data från tjänsten delas med Facebook och andra parter. För detta döms Whatsapp till att betala totalt 225 miljoner euro, motsvarande 2,3 miljarder kronor.

Beloppet sattes först till 50 miljoner euro, vilket mötte kritik från andra europeiska myndigheter. Det höjs nu till följd av ett beslut från European Data Protection Board (EDPS), som DPC måste följa. Utöver böter får meddelandetjänsten även order om att utföra förändringar i bland annat sina användarvillkor för att säkerställa att användare informeras om hur deras data hanteras.

Vid brott mot GDPR kan företag bötfällas med upp till fyra procent av sin totala omsättning. Det utfärdade beloppet är dock inte i närheten av det maxbeloppet, utan motsvarar ungefär 0,08 procent av ägaren Facebooks omsättning. Whatsapp meddelar genom en talesperson att de anser att det gjorts en felaktig bedömning i fallet samt att summan som krävs är helt oproportionerlig. De ämnar därför överklaga domen och driva ärendet vidare, något som kan ta flera år.

Läs mer om höga bötesbelopp: