Vid färgblindhet kan det vara svårt att exempelvis skilja vissa färger från varandra eller se vissa specifika färger. Vilka färger varierar, men den vanligaste formen gör det svårt att skilja på grönt och rött. Det kan innebära att även en väl kalibrerad TV eller skärm inte upplevs på samma vis för personer med färgblindhet.

Detta vill Samsung förbättra med bolagets See Colors-applikation. Användare med en Samsung-TV av QLED-modell kan med See Colors genomföra ett särskilt färgtest. Med hjälp av testresultatet kalibreras bilden automatiskt med filter som kompenserar för de färger användaren har svårt att urskilja.

Utöver färgtestet kan See Colors även användas för att invertera färger. Detta kan vara hjälpsamt för den som är ljuskänslig eller av annat skäl har svårt att urskilja svart text mot vit bakgrund. De introducerar även funktionen Gray Scale som hjälper personer med fullständig färgblindhet. Det tillåter användaren att enklare konvertera färgbilder till svartvitt och förbättrar bildens gråskala.

Applikationen See Color uppmärksammas av bolaget den 6 september, i samband med färgblindas dag. Det är gratis att använda och applikationen går att ladda ned på kompatibla TV-apparater genom den inbyggda applikationsmenyn.

Läs fler TV-nyheter: