Mailtjänsten Protonmails presenterar sig som ett säkert och gratis alternativ med end-to-end-kryptering för användare måna om sin integritet. Tjänsten och dess servrar är baserade i Schweiz, vilket enligt Protonmail innebär att all användardata skyddas av strikta schweiziska sekretesslagar.

Utöver säker kryptering uppger Protonmail även att de inte loggar IP-adresser, med undantag för extrema kriminella fall. Nu möter tjänsten kritik efter att på begäran av schweiziska myndigheter ha loggat och avslöjat en IP-adress tillhörande en fransk aktivist.

Begäran härstammar från fransk polis, som bad om uppgifter om en fransk aktivist tillhörande en grupp som under det senaste året ockuperat kommersiella lokaler och lägenheter i Paris. Enligt aktivisterna är det en protest mot gentrifiering av området, som de anser håller på att tas över av exklusiva restauranger, spekulationsköp och uthyrningsverksamhet genom tjänster som Airbnb. Det rapporterar Techcrunch.

Protonmail nekade först åtkomst till informationen. När mailtjänsten inte samarbetade skickade fransk polis istället en förfrågan till Europol, som genom schweizisk polis sedan tvingade Protonmail att ta fram uppgifterna. Protonmails VD Andy Yen har genom Twitter och företagets blogg meddelat att de inte hade någon möjlighet att överklaga beslutet och endast lämnar ut information när de lagligt tvingas till det.

Yen förtydligar även att det inte under några omständigheter är möjligt att få åtkomst till den information som krypterats, det vill säga meddelanden, bifogade filer, kalenderdata och liknande. Han menar att Proton alltid kämpar för sina användare om de kan och att de överklagade över 700 förfrågningar år 2020. Enligt företagets egen rapport överklagades 750 av totalt 3 567 förfrågningar. Av dessa beviljades 3 017 stycken. Antalet förfrågningar har även ökat rejält sedan år 2017, då endast 26 förfrågningar inkom.

Detta följs sedan av en ursäkt, där Protonmail meddelar att de till följd av händelsen ska förtydliga informationen om vilka lagar de måste följa samt bättre förtydliga vilka verktyg användare kan nyttja vid ett "extra stort behov av integritetsskydd". De uttrycker även oro och menar att myndigheters tillvägagångssätt var mycket aggressiva, ett mönster de tyckt sig se allt oftare de senaste åren.

Använder du Protonmail som mailtjänst?