Svenska Zeropoint Technology är i startgroparna för en lansering av licensen till ett egenutvecklat IP-block vid namn Ziptilion. Ett IP-block används för att integrera funktioner i en systemkrets, likt exempelvis en minneskontroller. Ziptilions funktion är minneskomprimering som ska kunna att dubbla primärminnens kapacitet och bandbredd.

Detta sker genom att i realtid komprimera och dekomprimera data som passerar genom primärminnet, som pressas samman till hälften av dess egentliga storlek. På så vis frigörs både kapacitet och bandbredd. Det är ingen ny teknik i sig, liknande realtidskomprimering används bland annat av spelkonsoler, där ett exempel är Microsofts Directstorage. Ett annat exempel är Ram Doubler, som likt namnet avslöjar lovade dubbel kapacitet för Mac-ägare på 90-talet.

Snip20190910_5-1024x489.png
Snip20190910_7-1024x464.png

Nackdelen med att komprimera data fram och tillbaka är att det tar tid och har en negativ inverkan på prestandan. Zeropoint Technology menar dock att deras teknik för minneskomprimering inte ska ge någon märkbar påverkan prestandamässigt. Komprimeringstekniken ska vara så snabb att det endast handlar om en nanosekunds fördröjning.

Att hämta informationen uppges ta 100 nanosekunder och med Zeropoints teknik ska denna hämtning bara bromsa farten med en nanosekund (en miljarddels sekund) – men där alltså själva mängden av data som kan lagras ändå fördubblas. Detta gäller alltså inte "hårddisken", skivminnet, själva hjärtat i hårddisken, utan just primärminnet (DRAM).

Bolaget har precis säkrat en investering från statliga Industrifonden, som beslutat att gå in med 15 miljoner kronor i projektet. I en intervju med Dagens Nyheter berättar professor Per Stenström, medgrundare till bolaget, att investeringen tillåter dem att börja integrera tekniken i färdiga produkter. På Zeropoint Technologys webbplats framgår det redan implementerats exempel med TSMC:s 28-nanometersteknik.

Då primärminne står för en stor del av kostnaden för en server skulle implementationen av tekniken kunna sänka kostnaderna rejält, där Zeropoint Technology själva talar om en kostnadsbesparing om uppemot 25 procent. Av allt att döma hoppas bolaget även att tekniken ska locka intressenter på konsumentsidan, för att få in den i exempelvis persondatorer och mobiltelefoner.