Tidigare i somras introducerade Sony en ny revision av sin spelkonsol Playstation 5, där den enda på pappret uppenbara skillnaden var en viktreduktion med 300 gram. Det dröjde dock inte länge innan Youtube-profilen Austin Evans la vantarna på den nya versionen av konsolen och kunde koppla viktminskningen till att den integrerade kylflänsen bantats rejält. Baserat på temperaturmätningar från konsolens utblås drog även Evans slutsatsen att den nya revisionen gick varmare än den ursprungliga.

Att den nedskalade kyllösningen skulle medföra sämre kylprestanda tillbakavisades dock av nätaggregatsgurun Aris Mpitziopoulos, som på sin Youtube-kanal Hardware Busters publicerade ett test med mer precisa mätningar från konsolens innandöme. Här drogs istället en slutsats åt det totalt andra hållet, där mätningarna visade att systemkretsen hos den nya revisionen med den bantade kylaren gick svalare än den gamla – trots liknande effektuttag och ljudnivå.

Nu ger sig en tredje aktör in i leken i form av Gamers Nexus, som i samarbete med Digital Foundry har lagt ut ett djuplodande test på de båda revisionerna av Playstation 5. Digital Foundry står här för prestandatesterna, där de kan konstatera att den uppmätta prestandan är identisk mellan de båda versionerna av spelkonsolen. Deras exemplar av den nya revisionen av Playstation 5 skickades därefter över Atlanten till Gamers Nexus för nedrivning och temperaturmätningar.

Skärmbild (39).png

När Steve Burke och hans medarbetare väl tog emot den nya revisionen av Playstation 5 upptäckte de, likt de andra som plockat isär konsolen, att den primära kylflänsen för den nya kylanordningen är märkbart mindre än sin föregångare. Intressant nog finns det dock även tydliga skillnader i kontaktytorna mot spänningsregleringen (VRM) och minneskretsarna, där specifikt de sistnämnda har förbättrats nämnvärt mot den gamla revisionen av konsolen.

Skärmbild (32).png

När Gamers Nexus presenterar temperaturmätningarna trycker de på att de helst hade velat ha ytterligare datapunkter från fler exemplar av de båda revisionerna, då det exempelvis kan finnas variationer från fabrik hur den flytande metallen mellan systemkretsen och kylaren är applicerad. Med den brasklappen visar Youtube-kanalens siffror att systemkretsen går cirka 5 °C varmare hos den nya revisionen ställt mot den gamla.

För de övriga komponenterna är dock scenariot omvänt. Den nya revisionens minneskretsar går här mellan 3 och 4 °C kallare än den gamla versionen. Detsamma gäller även VRM-delen som sköter spänningsregleringen, där denna ligger cirka 2 °C kallare under belastning med den nya kylaren.

Skärmbild (33).png

För att utesluta externa faktorer och primärt testa skillnaderna mellan de båda kylarna valde även Gamers Nexus att bygga ihop en "Frankenconsole", där man återanvänder kretskortet från ena modellen och bara roterar själva kylanordningen. Vid detta testscenario minskar skillnaden mellan de båda kylarna, där systemkretsen nu är strax under 4 °C varmare med den nya kylaren. Vidare hålls fortfarande minnen och VRM-del kyligare med den senaste revisionen av kyllösningen.

Skärmbild (34).png

Det finns inte heller fog för oro över högre ljudnivå vid höga temperaturer. Gamers Nexus mätningar visar nämligen att spelkonsolens fläkt inte styrs baserad på systemkretsens temperatur utan istället faktiskt effektuttag. Fläktens varvtal hålls på en låg nivå tills effektuttaget når 100 W, och därefter hålls varvtalet stabilt hela vägen upp till det maximala uttaget som ligger kring 200 W.

Kontentan av Gamers Nexus och Digital Foundrys tester är att man som konsument inte behöver oroa sig för vilken revision av Playstation 5 man får. Skillnaden i prestanda hos kyllösningen mellan de båda modellerna är ytterst små, och inget en slutanvändare kommer att märka i varesig tappad prestanda eller högre ljudnivå.

Brukar du jaga efter specifika revisioner när du köper en ny spelkonsol? Dela med dig i kommentarstråden!