Det råder aldrig tidigare skådad kretsbrist och de stora tillverkarna täljer guld. För att möta efterfrågan satsas det som aldrig förr på att bygga ut produktionskapaciteten, satsningar som kan räknas i flera biljoner kronor. Vid sidan om att bygga ut kapaciteten hos redan befintliga fabriker har spaden i marken sats för en lång rad nya världen över.

IDC-semiconducto.jpg

Nu rapporterar analysfirman IDC att marknaden spås omsätta 17,3 procent mer år 2021 jämfört mot 2020. För 2022 spås en tillväxt om runt 6 procent, medan 2023 kan bli utan nämnvärd tillväxt. Att den idag skyhöga tillväxten spås avta tillskrivs minskad efterfrågan och till viss del en mättad marknad, men även att satsningarna på utökad fabrikskapacitet till slutet av 2022 börjar bära frukt.

Den utökade produktionskapaciteten som sker till slutet av 2022 handlar i stort om utbyggnation av redan existerande fabriker. Det här kommer med start 2024 följas upp av helt nya fabriker. Inte nog med det öser USA och EU pengar över TSMC, Samsung och Intel, för att få trion att bygga fabriker på inhemsk mark och minska sitt beroende av kretstillverkning i Asien.

Med alla pågående utbyggnationer och nationella projekt i åtanke spår IDC att överkapacitet är att vänta så tidigt som 2023 – redan innan de första helt nya fabrikerna står färdiga. Det går emot tidigare rapporter och farhågor inom industrin, som förutspått att bristen lättar som allra tidigast 2024.

Läs mer om kretsbristen: