Världens största kontraktstillverkare av kretsar, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), presenterar en plan för att minska sin klimatpåverkan. Kretstillverkaren vill till år 2050 nå klimatneutralitet, där de genom att kompensera delar av verksamheten inte längre ska ha varken positiv eller negativ inverkan på klimatet.

Kretstillverkning är en resurskrävande process, som utöver särskilda material och potentiellt miljöfarliga kemikalier även kräver både stora mängder vatten och elektricitet. Under senare år har TSMC:s totala utsläpp per kiselplatta (eng. wafer) minskat, men kraftigt ökad efterfrågan på kretsar och nya tillverkningstekniker har saktat ned processen.

TSMC is deeply aware that climate change has a severe impact on the environment and humanity. As a world-leading semiconductor company, TSMC must shoulder its corporate responsibility to face the challenge of climate change. – Mark Liu, TSMC:s orförande

Fabrikers elförbrukning är den största källan och står enligt TSMC för cirka 62 procent av bolagets utsläpp. När fabrikerna som står för tillverkning av 3-nanometersnoden tas i bruk fullt ut beräknas de förbruka 7,7 miljarder kilowattimmar (kWh) per år. Jämförelsevis beräknas exempelvis en eluppvärmd villa i Sverige förbruka i snitt 25 000 kWh årligen. TSMC står för 4,8 procent av Taiwans totala elförbrukning, vilket väntas öka till 7,2 procent under nästa år.

Då Taiwans elproduktion är till stor del beroende av fossila bränslen likt kol och naturgas väntas TSMC behöva samarbeta med taiwanesiska myndigheter för att nå sina klimatmål. Det första delmålet är satt till år 2025, där bolaget vill platta ut kurvan och stoppa ytterligare ökningar i klimatpåverkan. Exakt hur de planerar gå tillväga framgår inte, men det ska bland annat byggas en anläggning för vindkraft som väntas stå klar år 2026.

Källa: Ars Technica

Läs mer om kretstillverkning: