Med motiveringen hot mot nationell säkerhet har Huawei stängts ute från utbyggnation av 5G i många länder, däribland USA och Sverige. Huawei var även på väg att bli världens största tillverkare av telefoner, innan USA införde en handelsblockad och stängde bolaget ute från att använda Googles tjänster. Resultatet blev att försäljningen praktiskt taget utraderades utanför Kina.

Our recommendation is to not buy new Chinese phones, and to get rid of those already purchased as fast as reasonably possible. – Litauens försvarsminister Margiris Abukevicius

Efter kontroverserna runt Huawei har det diskuterats huruvida telefoner från andra kinesiska tillverkare, som inte är under ett handelsembargo från USA, kan utgöra säkerhetshot. Bland dessa märks Xiaomi, som med en global marknadsandel om 15 procent är tredje störst i världen. Nu uppmanar Litauens försvarsdepartement alla konsumenter att kassera sina "kinesiska telefoner" snarast möjligt.

Det skarpa uttalandet kommer efter en rapport från Litauens nationella center för cybersäkerhet till Litauens regering, som gör gällande att Xiaomi-enheter har censurförmågor. Enligt rapporten ska telefoner som säljs i Europa bland annat ha inbyggda funktioner för att detektera och censurera termer såsom "Free Tibet", "Long live Taiwan independence" och "democracy movement".

Funktionen ska vara avslagen i Europa, eller som det skrivs "European Union region", men kan enligt rapporten när som helst aktiveras på distans. I vilken utsträckning funktionen finns i Xiaomis utbud av telefoner framgår inte, utan det som nämns är "flaggskeppstelefoner" och då specifikt Xiaomi Mi 10T 5G. Vidare anger rapporten att Xiaomis telefoner skickar krypterad data till en server i Singapore.

Litauens center för cybersäkerhet gör även gällande att de hittat en säkerhetsbrist i Huaweis P40 5G-telefon, men att de i övrigt inte funnit något anmärkningsvärt i andra kinesiska telefoner såsom Oppos Oneplus-modeller.

The Chinese government expresses its categorical opposition to this move. China has decided to recall its ambassador to Lithuania and demanded the Lithuanian Government recall its ambassador to China. [...] We urge the Lithuanian side to immediately rectify its wrong decision, take concrete measures to undo the damage, and not to move further down the wrong path. – Kinas utrikesdepartement

Relationerna mellan Litauen och Kina har försämrats sedan Taiwan tilläts öppna en mission i Litauen med landsnamnet Taiwanese Representative Office, vilket blir landets de facto-ambassad. Andra europeiska länder och USA använder huvudstaden Taipei istället för önationens namn och benämner dessa de facto-ambassader som handelskontor.

Taiwan är Kinas mest känsliga territoriella fråga och landet ser på Taiwan som en utbrytarstat, vilken de inte uteslutit att inta militärt om Taiwan formellt utropar självständighet. Taiwan är självstyrt sedan år 1949 då exilregeringen flydde dit under den kommunistiska revolutionen ledd av Mao Zedong.

Källa: Reuters (2)

Mer läsning: