Vi har fått en ny vuxengeneration som till hundra procent tagit till sig internet och förintat de digitala klassklyftorna. Men det kan straffa sig att vara bäst i IT-klassen. I dag berättar fem forskare sanningen om fildelarna.

I artikeln, som inte är mot upphovsrätten, skriver de att det är olyckligt att fildelning har i samband med de aktuella rättegångarna förknippats med laglöshet när tekniken bakom Peer-2-Peer i själva verket är mycket intressant för framtida tillämpningar på Internet.

Den undersökning de har gjort visar på att de flesta fildelare är under 30 år, könsfördelningen är jämn även om män dominerar bland de tyngsta fildelarna. De skriver vidare att de som är fildelare också är de som använder Internets potential mest av alla, till exempel för att läsa nyheter, chatta, beställa resor, läsa information om varor med mera. Inte helt underligt utgör de också en stor del av de som handlar musik, film och böcker på nätet.

De refererar till en amerikansk undersökning av så kallade "datornördar" som gjordes i början av 1990-talet, där det framkom att dessa inte alls bara satt vid datorn; tvärtom var de aktiva inom samhället och hade ett stort intresse av kultur.

Slutligen kritiserar de film/musikbranschen för att inte ha kunnat eller velat anpassa sig efter den nya tekniken: "De förbisprungna företagen skickar sina advokater på vad som med uppdaterade affärsmodeller borde ha varit deras kunder", skriver forskarna.

En mycket läsvärd artikel om en sida av fildelning som många kanske inte har tänkt på. Läs den på SVD:s hemsida.