Elsäkerhetsverkets uppdrag är inte endast att säkerställa att produkter är säkra att använda, utan även att de uppfyller andra kvalitetskrav. Ett av dem är kravet på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), vilket bland annat säkerställer att olika elektriska produkter eller elinstallationer inte stör ut varandra. Exempel på EMC-krav är att mikrovågsugnen inte får störa radion eller att spänningen i ett vägguttag inte får ha för stora avvikelser.

EMC-krav regleras både i svensk lag och på EU-nivå med EMC-direktivet. Allt eftersom våra hem fylls med fler elektronikprylar ökar även vikten av att de fungerar tillsammans. Som ett led i detta har Elsäkerhetsverket tillsammans med tre andra myndigheter inom EU testat de två vanligt förekommande kabelsorterna HDMI- och antennkablar.

I studien sattes totalt 30 stycken HDMI-kablar och 30 stycken antennkablar på prov. Av dessa höll endast 3 HDMI-kablar måttet, resterande 27 kablar läckte ut oönskade signaler. Även antennkablarna fick liknande resultat. Dessa testades även mot de kvalitetsklasser som används på marknaden, där endast fyra av antennkablarna uppnådde kraven för "Klass A". I en jämförelse med en studie från 2012 som endast testade antennkablar framgår det även att de försämrats sedan dess.

Det framgår inte vilka märken eller fabrikat som testades, men enligt studien var pris inte en avgörande faktor. I vissa fall presterade till och med de dyraste kablarna sämst och störde mest. Detta anser studien försvåra det för konsumenter ytterligare, då pris och kvalitetsmärkningar inte blir en garanti för en väl fungerande produkt.

Har du upplevt störningar från dina HDMI- eller antennkablar?