I begynnelsen var USB-standarden lätt att hålla koll på. Seglivade USB 2.0 med en hastighet om 480 Mbps ersattes så sakteligen av drygt tio gånger snabbare USB 3.0 på 5 Gbps, vilken sedermera fick sällskap av USB 3.1 på 10 Gbps. Därefter ballade det ur och idag har knappt entusiaster koll på vad alla USB-standarder egentligen heter.

With the new higher power capabilities enabled by the USB PD 3.1 Specification, which unlocks up to 240W over a USB Type-C cable and connector, USB-IF saw an opportunity to further strengthen and simplify its Certified Logo Program for the end user. With our updated logos, consumers can easily identify the USB4 performance and USB Power Delivery capabilities of Certified USB-C Cables, which support an ever-expanding ecosystem of consumer electronics from laptops and smartphones to displays and chargers.

USB Implementers Forum (USB-IF) som ansvarar för att upprätthålla förvirringen släpper vanan trogen nya certifieringslogotyper, i syfte att försöka tydliggöra USB 4 och tillägget USB Power Delivery (USB PD) för konsumenter. Förutom att gäcka alla som försöker hänga med i svängarna påstås syftet med logotyperna vara att bringa klarhet till konsumenter, som på ett snabbt och enkelt sätt ska kunna skilja mellan A och B.

USB-IF-40-Gbps.jpeg

Sett till certifieringarna handlar det om tre – Certified USB 4 40 Gbps, USB Type-C 240 W Cable och USB 240 W Charger. Dessa specificerar överföringshastighet för en enhet, strömleverans för en kabel respektive maximal kapacitet hos en laddare. Gemensamt är att alla ska användas med anslutningen USB Type-C, men självfallet skrivs det endast ut hos en av tre certifieringar.

Alla tre har varsin mer stilistisk certifieringslogotyp för användning på förpackningar och som kan tryckas dit på en kabel alternativt. Då USB är tänkt att vara universellt är det möjlighet att kombinera egenskaper som hög överföringshastighet om 40 Gbps och en laddningskapacitet om 240 W. En sådan kombination har en egen uppsättning logotyper.

För att bringa ytterligare klarhet är logotyperna endast exempel på hur certifieringen ska presenteras. Det står med andra ord tillverkare fritt att precis som idag göra vad de vill med USB-namn och logotyper.

Har du några tips på hur USB-IF kan krångla till standarden ännu mer? Tipsa i kommentarerna!