Sedan Microsoft först avtäckte Windows 11 har de strikta säkerhets- och hårdvarukraven diskuterats flitigt. Dels för att de är något förvirrande, dels för att Microsoft själva velat fram och tillbaka kring hur strikta de egentligen är. På säkerhetssidan är Secure Boot och framförallt Trusted Platform Module (TPM) 2.0 skälet till hårdvarukraven, som kortfattat innebär att systemets processor ska vara förhållandevis ny och finnas med på listorna över kompatibla modeller.

Microsoft höll till en början stenhårt fast vid att kraven inte gick att kringgå för någon. Sedan lättade det något på detta genom att säga att det var möjligt, men på egen risk. Nu svänger de ytterligare en gång och publicerar istället instruktioner för hur användare kan ta sig runt kraven, även om de kvarstår vid att detta inte rekommenderas.

Microsoft recommends against installing Windows 11 on a device that does not meet the Windows 11 minimum system requirements. If you choose to install Windows 11 on a device that does not meet these requirements, and you acknowledge and understand the risks, you can create the following registry key values and bypass the check for TPM 2.0 (at least TPM 1.2 is required) and the CPU family and model.

Användare kan på egen risk modifiera registret (eng. Windows Registry) med följande värden:

  • Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup

  • Name: AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU

  • Type: REG_DWORD

  • Value: 1

Microsoft varnar dock för att detta kan orsaka allvarliga problem, särskilt om registret modifieras på ett felaktigt vis. Detta kan resultera i att användaren behöver installera operativsystemet på nytt. Microsoft garanterar inte att problem till följd av det går att lösa och frånsäger sig allt eventuellt ansvar.

You should verify that your device meets minimum system requirements before you choose to boot from media, because it will allow you to install Windows 11 if you have at least TPM 1.2 (instead of the minimum system requirement of TPM 2.0), and it will not verify that your processor is on the approved CPU list based on family and model of processor.

Det framgår även att operativsystemet inte detekterar varken processormodell eller huruvida säkerhetskravet uppfylls vid installation från antingen egen installationsmedia eller skivavbild. Där tillåts användare installera förutsatt att systemet har minst TPM 1.2 istället för TPM 2.0.

Installing Windows 11 on a device that does not meet Windows 11 minimum system requirements is not recommended. If you choose to install Windows 11 on ineligible hardware, you should be comfortable assuming the risk of running into compatibility issues.

Your device might malfunction due to these compatibility or other issues. Devices that do not meet these system requirements will no longer be guaranteed to receive updates, including but not limited to security updates.

Microsoft är tydliga med att de inte rekommenderar att man installerar Windows 11 på dessa premisser. Exakt hur datorer där man kringgår kraven kommer att agera i framtiden är vagt beskrivet av Microsoft. De lämnar öppet för försämrad kompatibilitet och att inte stödja vidare uppdateringar exempelvis.

Har din dator stöd för de kompletta systemkraven för Windows 11?